Accreditaties

MRE en MSRE geaccrediteerd door de NVAO

De masteropleidingen van de Amsterdam School of Real Estate, de MRE en de MSRE, zijn geaccrediteerd door de NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie) als postinitiële masteropleiding in het wetenschappelijk onderwijs.

De accreditatietermijn is maximaal 6 jaar. Voor het verstrijken van deze termijn beoordeelt de NVAO opleidingen opnieuw. De MRE en MSRE zijn in mei 2023 opnieuw geaccrediteerd als post-initiële masteropleiding in het wetenschappelijk onderwijs. Deze heraccreditatie van de ASRE-masteropleidingen betekent dat alle standaarden van het NVAO-kader positief zijn beoordeeld (voldoende, goed en excellent). Deze accreditatie geldt tot mei 2029.

De opleidingen van de ASRE zijn kleinschalig, voor en door een specialistisch werkveld. De sterke verbinding tussen academische oriëntatie en praktijk is de kern van de opleidingen. De ASRE loopt in Nederland voorop met zijn academische masteropleidingen op het terrein van vastgoed en spant zich in om deze positie te behouden. De ASRE onderhoudt daartoe goede contacten met het werkveld en de academische wereld.

De visitatiecommissie van de NVAO constateert: “De opleidingen hebben de eindkwalificaties op adequate wijze vertaald naar het onderwijsprogramma. Zichtbaar is dat praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek een centrale plaats inneemt in de opleidingen. Daarnaast is de koppeling met de actualiteit sterk.” De ASRE kan bogen op een uit relevante disciplines zorgvuldig samengesteld en hoog gekwalificeerd docententeam. De docenten zijn zeer betrokken, gedreven en hanteren een persoonlijke aanpak. In het onderwijs werken academische docenten en praktijkdocenten nauw samen om optimaal aan te sluiten bij de praktijk van de studenten, maar ook om een kritische houding te ontwikkelen die past bij academici. De praktijkdocenten hebben een sterke band met de vastgoedsector, zodat wordt gewaarborgd dat de opleidingen naast het voldoen aan de academische vereisten ook aansluiten op de behoeften uit de praktijk.

De visitatiecommissie stelt vast dat de ASRE beschikt over een excellente huisvesting en materiële voorzieningen. Deze ondersteunen optimaal de realisatie van de onderwijsprogramma’s. Verder beschikken de opleidingen over een adequaat systeem van toetsing. De vakken in beide opleidingen worden getoetst met een variatie aan toetsen, waarbij toetsing in de vorm van case-opdrachten regelmatig terugkomt. De gehanteerde toetsvormen zijn passend en de toetsen laten een duidelijke opbouw van kennis en inzicht naar toepassing op nieuwe contexten zien.

Onderdeel van de accreditatiecyclus is een ontwikkelingsgesprek met openbaar verslag.

Logo NVAO

RICS

De MRE- en de MSRE-opleiding zijn ook door de RICS (The Royal Institution of Chartered Surveyors) geaccrediteerd.

Graad en titel

Aan studenten die de MRE- of de MSRE-opleiding aan de ASRE met goed gevolg afronden, wordt de academische graad ‘Master of Science’ uitgereikt. Daarnaast mag de titel ‘MSRE’ of ‘MRE’ achter de naam geplaatst worden. De ASRE heeft in 2001 en 2002 de namen van de studies MRE en MSRE laten registreren bij het merkenregister Benelux Bureau intellectuele eigendom (BBIE). Afgestudeerden kunnen ze derhalve gebruiken, niet als wettelijke graad, maar als merknaam voor het door hen gevolgde studieprogramma.

RICS logo