Afgekochte erfpachtwoningen tot 10 procent meer waard

Gepubliceerd op:

Op donderdag 28 september vond de ASRE alumni avond Valuation op de Amsterdam School of Real Estate plaats. Doel van deze avond was om ASRE alumni bij te praten over recente ontwikkelingen in zowel de wetenschap als de praktijk, met de nadruk op real estate valuation.

Op deze avond sprak onder meer professor Pieter Gautier, verbonden aan de VU en het Tinbergen Instituut en Paul Nelisse. Recent hebben zij beide onderzoek gedaan naar de marktwaarde van erfpacht en kwamen elk tot andere bevindingen. De vraag die tijdens dit wetenschapsseminar centraal stond was of de gemeente Amsterdam haar erfpachters marktconforme prijzen biedt bij de recente stelselwijziging.

Als eerste kwam professor Gautier aan het woord. Hij besprak de bevindingen van zijn onderzoek naar het effect van het erfpachtsysteem op woningprijzen. Zijn casus was de gemeente Amsterdam dat in 1896 het erfpachtsysteem invoerde en nu middels een stelselwijziging woningeigenaren de mogelijkheid tot eeuwigdurende erfpacht wil geven. De belangrijkste bevinding van zijn onderzoek is dat woningen op eigen grond 10% meer waard zijn dan woningen met erfpacht. Opvallend is dat woningen waarvan de erfpacht bijna afloopt goedkoper zijn dan woningen waarvan de erfpacht nog langer loopt. Mogelijke verklaringen voor het geringe prijsverschil tussen eigen grond en erfpacht zijn, dat mensen present bias hebben, dat ze verwachten dat het systeem in de toekomst gaat veranderen of dat ze te weinig rekening houden met toekomstige canon verhogingen.

Paul Nelisse reageerde op Gautier’s onderzoek met zijn eigen onderzoek in opdracht van de Stichting Erfpachters Belang Amsterdam (SEBA). Hij en zijn mede-onderzoekers kwamen tot de conclusie dat de berekening van de nieuwe aanvangswaarde op een gebrekkige wijze tot stand is gekomen. Reden hiervoor is onder meer dat de locatiewaarde van de woning dubbel wordt meegeteld in de afkoopsom. Dit zorgde voor een levendige discussie in de zaal die voor hen die gehoopt hadden op een antwoord op de vraag “eeuwigdurende erfpacht of niet?” helaas niet tot een bevredigende antwoord leidde. Het nieuwe erfpachtsysteem in Amsterdam was ook op deze alumni avond weer reden voor debat.

door Ted Pouls, student assistent ASRE

Meer over de Alumni avond Valuation:

Deel deze post: