Woningontwikkeling
24

Woningontwikkeling

Periode

13 apr t/m 8 juni 2023

Collegedag

Donderdagen van 14.00 - 17.45 uur

De basis voor het ontwikkelen van woningen en het doorgronden van de werking van de woningmarkt

 

De urgentie van het ontwikkelen van woningen is momenteel erg hoog. Er is een groot tekort aan woningen in Nederland (en andere landen), er wordt al gesproken over een wooncrisis. Hoe kunnen we er voor zorgen dat we in een snel tempo veel woningen ontwikkelen van hoogwaardige kwaliteit en op een duurzame en verantwoordelijke wijze?

 

De Nederlandse woningmarkt omvat de grootste vastgoedcategorie in Nederland en raakt bijna alle inwoners direct. Daarmee heeft de woningmarkt grote invloed op de maatschappij.

Hoe kunnen we het aanbod van woningen op een verantwoorde wijze snel doen toenemen? Wat zijn de belangrijke factoren die de vraagzijde en het aanbodzijde van de woningmarkt in Nederland beïnvloeden? Dit zijn slechts enkele vragen waarop de opleiding Woningontwikkeling antwoord geeft. De inhoud van deze opleiding volgt twee sporen: de werking van de woningmarkt en het verantwoord ontwikkelen van woningen.

 

De woningmarkt is een veelzijdige vastgoedmarkt. Door die veelzijdigheid is het maken van prognoses complex. Van professionals wordt verwacht dat zij een visie ontwikkelen op de markt waarin ze actief zijn. Kennis van de actualiteit is daarvoor belangrijk, maar niet voldoende. Om te kunnen schetsen hoe de woningmarkt er over enkele jaren voorstaat is kennis van de werking van de woningmarkt noodzakelijk. In deze opleiding staan een aantal maatschappelijke ontwikkelingen centraal: Hoe kunnen we doorstroming op de woningmarkt faciliteren? Je leert de impact van de energietransitie op de woningmarkt en de impact op het ontwikkelen van woningen. Een andere belangrijk thema dat in deze opleiding aan bod komt is het vraagstuk van het versnellen van de woningbouw.

 

De opleiding beslaat zes dagdelen. Colleges vinden plaats bij de ASRE in Amsterdam. De opleiding kenmerkt zich door interactie. Naast presentaties en literatuur bieden de docenten veel ruimte voor discussie. In de opleiding ga je aan de hand van een casus aan de slag met de opgedane kennis. De uitwerking die je in groepsverband opstelt zal de laatste dag van de opleiding gepresenteerd en besproken met docenten en medestudenten.

 

 

Voor wie?

Woningontwikkeling geeft professionals werkzaam bij gemeenten, financiers, beleggers, woningcorporaties, adviseurs, makelaars en ontwikkelaars inzicht in de wijze waarop er in Nederland woningen worden ontwikkeld en hoe verschillende onderdelen van de woningmarkt elkaar beïnvloeden. Met dit inzicht zijn zij in staat een eigen strategie op de woningmarkt en op het ontwikkelen van woningen te formuleren.

 

 

Aanmelden, toelating & kosten

De opleiding wordt aangeboden van 13 april 2023 tot en met 8 juni 2023. Wanneer je je inschrijft voor de opleiding woningontwikkeling moet je in de collegeperiode rekening houden met een tijdsbelasting van ongeveer acht uur per week (inclusief colleges). De opleiding bestaat uit zes donderdagen van 14.00 – 17.45 uur. De kosten zijn € 2500,- (inclusief studiemateriaal). Meer informatie over het krijgen van een subsidie? Ga naar het STAP-budget.

 

De toelatingseisen zijn ten minste twee jaar relevante werkervaring in of voor de sector en wo/hbo werk- en denkniveau.

 

Inschrijven is mogelijk tot twee weken voor aanvang van de opleiding. Als je je na de gestelde uiterlijke inschrijfdatum nog wilt inschrijven, neem dan contact op met John Verhoeven, programma manager EE, telefoon: 06 214 87 393

 

 

Bouw je eigen vastgoedkennis
Deze opleiding kan onderdeel zijn van jouw persoonlijke studieroute bestaande uit meerdere korte opleidingen. Wil je met iemand van de ASRE van gedachten wisselen over welke opleidingen aansluiten bij jouw situatie, neem dan contact op met John Verhoeven, programma manager EE, telefoon: 06 214 87 393

 

Docenten

De ASRE zet alleen de beste docenten voor de klas. Dit zijn wetenschappers van universiteiten en experts uit de praktijk. Het team aan docenten bestaat uit ongeveer 150 kern- en gastdocenten.

Deze docenten tref je onder andere aan in de collegezaal als je Woningontwikkeling gaat volgen: Paul de Vries, Christine oude Veldhuis, Christiaan Cooiman, Josje Hoekveld, Berry Blije, Edwin Buitelaar, Melvin Kaersenhout, Wouter Onclin, & Ronald Schilt.

Paul de Vries
Cloud vastgoedkennis Cloud website
Edwin Buitelaar
Cloud website Cloud vastgoedkennis
Christine Oude-Veldhuis
Cloud vastgoedkennis

Swipe om meer docenten te zien.