Huurrecht bij Vastgoed
10

Huurrecht bij Vastgoed

Periode

Start 19 september 2022 (instroom mogelijk tot 2 weken na start)

Collegedag

6 online collegeweken met één afsluitende plenaire bijeenkomst

 

Inleiding in de mogelijkheden en beperkingen van het huurrecht binnen de vastgoedsector

 

Gedegen kennis van de mogelijkheden en beperkingen binnen het huurrecht is van groot belang bij de ontwikkeling, verwerving, eigendom, beheer, exploitatie en waardebepaling van onroerend goed. Goed inzicht in de dwingende regels en de rechten en plichten van huurder en verhuurders zorgt voor vermindering van risico’s en duidelijkheid voor alle betrokken partijen.


De ASRE-opleiding Huurrecht bij Vastgoed laat je kennismaken met de belangrijkste bepalingen binnen contracten en juridische aandachtspunten omtrent huur in de verschillende deelsegmenten, waar je in de vastgoedpraktijk mee te maken hebt. Na afloop ben je in staat om deze kennis te vertalen naar adviezen bij vraagstukken rondom huur en verhuur van woon- en bedrijfsruimtes.

 

Uniek blended  karakter

Het unieke blended karakter van deze opleiding biedt deelnemers de mogelijkheid grotendeels zelf te bepalen wanneer je deze opleiding volgt. In de eerste periode volg je de online modules met online interactie via de diverse fora en opdrachten. Afsluitend vindt er een plenaire sessie plaats bij de ASRE in Amsterdam. Tijdens deze plenaire sessie wordt er een integrale casus behandeld, zodat de kennis en ervaring van zowel docenten als studenten optimaal wordt benut. De brug slaan tussen theorie en praktijk staat hierbij centraal. Interactie, toepassing en perspectief vanuit diverse disciplines zorgen hierbij voor maximaal leerrendement.

 

Inhoud & Opzet

Met uitzondering van de plenaire sessie volg je het programma online. Dit programma bestaat uit twee online modules waarbij module I focus heeft op de opbouw van het huurrecht en de regels omtrent het algemene deel Huurrecht. De tweede module is onderverdeeld in drie subcategorieën: Huurrecht woonruimte, Huurrecht “290- bedrijfsruimte” en Huurrecht “230a bedrijfsruimte”. In deze online modules maak je kennis met de mogelijkheden en beperkingen van het Huurrecht in de vastgoedsector. Je krijgt inzicht in opbouw, de verschillende regimes en enkele bijzondere smaken. Belangrijke aandachtspunten komen aan bod zoals flexibiliteit, beëindiging, gemengde vormen van huur of gemengde overeenkomsten, de gebrekenregeling en de considerans.

We gaan in op de definitie van huur en de verplichtingen van zowel verhuurder en huurder. Het onderdeel toegespitst op woonruimte ziet toe op o.a. de looptijden en regelgeving omtrent beëindiging van contracten, de verplichting tot onderhoud, de gebrekenregeling en de regeling omtrent huurprijsaanpassingen (in combinatie met servicekosten) komt aan de orde. Ook komen enkele kortdurende contracten aan bod en bespreken we de overige aandachtspunten binnen dit huur-regime. De navolgende delen gaan in op de regimes “290- bedrijfsruimte” en “230a- bedrijfsruimte” met onderwerpen als kwalificatie looptijd en afwijkende bedingen evenals beëindiging, huurprijsaanpassing en indeplaatsstelling en de ontruimingsbescherming. We sluiten deze module met aandachtspunten bij modelcontracten en het ROZ-contract in het bijzonder. Daarnaast behandelen we de belangrijkste aandachtspunten qua due diligence bij het aankoopproces, hoe disruptieve ontwikkelingen zoals bijv. Covid-19 van invloed zijn en de fiscale aspecten die van belang zijn bij verhuur.

 

Voor wie?

De opleiding Huurrecht bij Vastgoed Huurrecht is bestemd voor vastgoedprofessionals die te maken hebben met het huurrecht bij de ontwikkeling, verwerving, eigendom, beheer, exploitatie en waardebepaling van onroerend goed en meer willen weten over de belangrijkste regels en de diverse huurregimes woonruimte en bedrijfsruimte met focus op de belangrijkste aandachtspunten, waar je in de praktijk mee te maken hebt.

 

Aanmelden, toelating & kosten
Wanneer jij je inschrijft voor de opleiding Huurrecht bij Vastgoed Huurrecht kun je vanaf 19 september 2022 van start met deze Blended Course en ben je op vrijdag 4 november 2022 bij de afsluitende plenaire sessie bij de ASRE. In deze periode moet je rekening houden met een tijdsbelasting van ongeveer twee tot vier uur per week bij een spreiding over vijf weken (extra vrije ruimte ingepland vanwege de kerstvakantie). De kosten bedragen dan €830,-. De opleiding levert tien PE-punten op. Meer informatie over het krijgen van een subsidie? Ga naar het STAP-budget.


Inschrijven is mogelijk via het online inschrijfformulier. Als je na de uiterlijke inschrijfdatum nog wilt inschrijven, neem dan contact op met Stephanie Morssinkhof, manager ASRE online, telefoon: 020 - 6681129

 

Bouw je eigen vastgoedkennis
Deze opleiding kan onderdeel zijn van jouw persoonlijke studiepad bestaande uit meerdere korte opleidingen. Wil je met iemand van de ASRE van gedachten wisselen over welke opleidingen aansluiten bij jouw situatie, neem dan contact op met Stephanie Morssinkhof, manager ASRE online, telefoon: 020 - 6681129Een voorbeeld van een studiepad bestaande uit meerdere korte ASRE opleidingen is door de NVB overgenomen voor haar opleiding ‘Projectontwikkeling Nieuwe Stijl’.


Docenten

De ASRE zet alleen de beste docenten voor de klas. Dit zijn wetenschappers van universiteiten en experts uit de praktijk. Het team van docenten bestaat uit ongeveer 150 kern- en gastdocenten. Deze docenten tref je aan op de online leeromgeving en tijdens de plenaire sessie bij de ASERE als je Huurrecht bij Vastgoed gaat volgen:

Cornélie Arnouts
Cloud vastgoedkennis
Justine van Lochem
Cloud website
René van der Paardt
Cloud vastgoedkennis Cloud website

Swipe om meer docenten te zien.