Vastgoedrekenen online
14

Vastgoedrekenen online

Periode

Start sept 2022 (instroom
mogelijk gedurende gehele collegejaar sep-jul)

Collegedag

Enkele online collegeweken en één afsluitende plenaire bijeenkomst

Basis rekentechnieken in vastgoedkunde

Of het nu gaat om de prijs die een koper bereid is te betalen voor een woning, het bepalen van de exploitatietermijn van een kantoor of het toetsen van een opbrengst aan de interne rendementsdoelstelling, beslissingen in de vastgoedkunde hebben altijd een financieel gevolg. Inzicht in de wijze waarop dit financieel gevolg wordt berekend is dan ook van groot belang voor professionals in het vastgoed. Alleen dan kunnen besluiten op een afgewogen manier genomen worden.

 

Uniek blended  karakter

Het unieke blended karakter van deze opleiding biedt deelnemers de mogelijkheid grotendeels zelf te bepalen wanneer je deze opleiding volgt. In de eerste periode volg je de online modules met online interactie via de diverse fora en opdrachten. Afsluitend vindt er een plenaire sessie plaats bij de ASRE in Amsterdam. Tijdens deze plenaire sessie wordt er casussen m.b.t. integraal vastgoedrekenen behandeld, zodat de kennis en ervaring van zowel docenten als studenten optimaal wordt benut. De brug slaan tussen theorie en praktijk staat hierbij centraal. Interactie, toepassing en perspectief vanuit diverse disciplines zorgen hierbij voor maximaal leerrendement.

 

Inhoud & Opzet

Met uitzondering van de plenaire sessie volg je het programma online. Dit programma bestaat uit drie online modules met adaptieve leerpaden, om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de individuele wensen en het cognitieve niveau van de student. Naast videocolleges, ondersteunend en verdiepend studiemateriaal wordt er uitgebreid gericht oefenmateriaal (85+ opdrachten) aangeboden waar de student zijn rekenvaardigheden mee beoefent. Als een student een onderwerp al onder de knie heeft, is het mogelijk om sneller door te gaan naar een volgend onderwerp. Het complete aanbod aan rekenopgaven is voor iedereen uiteindelijk toegankelijk afhankelijk van het pad van voltooiing. Gedurende het collegejaar zijn er (twee)wekelijkse livestreams waar studenten met vragen terecht kunnen en er worden geregeld instuuropdrachten behandeld.


In de online modules maak je kennis met de meest gebruikte rekentechnieken in vastgoedkunde en leer je deze toe te passen. Je krijgt inzicht in de onderdelen waaruit een financiële onderbouwing bestaat, je kunt de financiële onderbouwing van vastgoedprojecten beter op waarde schatten en je bent in staat zelf de meest voorkomende berekeningen te maken.


Aan bod komen: rekenen met rente, de tijdwaarde van geld, bruto aanvangsrendement (BAR), netto aanvangsrendement (NAR), Discounted Cash Flow (DCF), Internal Rate of Return (IRR), exit yield en verschillende exploitatieberekeningen. Daarnaast leer je hoe een ontwikkelaar rekent en waar hij op stuurt. Je berekent wanneer het interessant is om een gebouw te (her)ontwikkelen en wat de waarde is van het vastgoed voor en na herontwikkeling.

 

Voor wie?

De opleiding Vastgoedrekenen is bestemd voor iedereen die een vastgoedberekening wil kunnen opstellen | De opleiding is bestemd voor de vastgoedprofessional die bekend is met excel en zijn rekenvaardigheid wil opfrissen | Tevens geschikt als vooropleiding voor overige ASRE-opleidingen (Executive Education, MSRE of MRE)

 

Aanmelden, toelating & kosten
Wanneer jij je inschrijft voor de opleiding Vastgoedrekenen online betekent dit dat je per direct van start kan gaan. De inschrijving geldt voor het gehele collegejaar (sep 2022-jul 2023) en gedurende het jaar kan je op elk gewenst moment instromen. Binnen het collegejaar neem je deel aan één van de vier aangeboden plenaire sessies. Bij een studiebelasting van ca 2-4u per week kan je het gehele programma binnen een tijdsbestek van 10 weken doorlopen. Het is mogelijk om uiterlijk tot het eind van het collegejaar 22-23 de opleiding af te ronden


De kosten voor deze Blended Course bedragen dan €1450,-. De opleiding is 14 PE-punten waard. De opleiding is vrijgesteld van btw. Kijk op de website van de Belastingdienst om te bepalen of je in aanmerking komt voor teruggave.


Als toelatingseis geldt hbo werk- en denkniveau. Deelnemers dienen te beschikken over een laptop met een recente, volledige versie van Microsoft Excel.
Inschrijven is mogelijk gedurende het hele jaar via het online inschrijfformulier. Indien je vragen hebt over de inschrijfdatum i.r.t. de haalbaarheid voor afronding in die periode, neem dan contact op met Stephanie Morssinkhof, telefoon: 06-39112942

 

Bouw je eigen vastgoedkennis
Deze opleiding kan onderdeel zijn van jouw persoonlijke studiepad bestaande uit meerdere korte opleidingen. Wil je met iemand van de ASRE van gedachten wisselen over welke opleidingen aansluiten bij jouw situatie, neem dan contact op met Stephanie Morssinkhof, manager ASRE online, telefoon: 020 - 6681129. Een voorbeeld van een studiepad bestaande uit meerdere korte ASRE opleidingen is door de NVB overgenomen voor haar opleiding ‘Projectontwikkeling Nieuwe Stijl’.


Docenten

De ASRE zet alleen de beste docenten voor de klas. Dit zijn wetenschappers van universiteiten en experts uit de praktijk. Het team van docenten bestaat uit ongeveer 150 kern- en gastdocenten.


Deze docenten tref je onder andere aan in de collegezaal als je deze opleiding gaat volgen: Cees Koomen, Arthur Marquard, Jantine Schrader, Douglas Konadu

Arthur Marquard
Cloud website Cloud vastgoedkennis
Jantine Schrader
Cloud website Cloud vastgoedkennis
Douglas Konadu
Cloud website
Cees Koomen
Cloud website
Claudine van Benthum
Cloud website Cloud vastgoedkennis
Sake van den Berg
Cloud website

Swipe om meer docenten te zien.