Projectleider Blended Learning – Stephanie Morssinkhof

Gepubliceerd op:

De ASRE is sinds vorig jaar een vernieuwende weg ingeslagen met het aanbieden van een nieuwe onderwijsvorm ‘Blended Learning’. Blended learning is een combinatie van online onderwijs en regulier contactonderwijs. Het unieke blended karakter van een dergelijke opleiding biedt deelnemers de mogelijkheid grotendeels zelf te bepalen waar, wanneer en in welk tempo men een opleiding volgt. Over een periode van enkele weken worden de online modules afgerond. In de laatste week vindt er een afsluitend college plaats bij de ASRE in Amsterdam waarbij een opdracht met betrekking tot het onderwerp gepresenteerd en behandeld wordt onder leiding van inhoudsdeskundigen. Kennis en ervaring van studenten worden tijdens dit afsluitende college zo veel mogelijk benut en uitgebreid in de vorm van kennisdeling en interactie. Deze vorm van onderwijs is erop gericht studenten te prikkelen actief deel te nemen en naar aanleiding van nieuw aangereikte kennis en ervaringen van mede-actoren tot nieuwe inzichten te komen.

Zoals Leo Uittenbogaard reeds heeft geschetst, is de ontwikkeling van online courses in stroomversnelling gebracht. Na het succes van Inleiding Waarderen in september 2016 (met direct 16 deelnemers) is deze course inmiddels voor de derde keer van start gegaan in oktober 2017. Naast Inleiding Waarderen zijn het afgelopen jaar ‘Vastgoedfinanciering’ en ‘Vastgoedrecht bij ontwikkeling’ ontwikkeld en van start gegaan. Voor 2018 staan ‘Inleiding Fundmanagement’ en ‘Recht in de vastgoedbeleggingspraktijk’ op de planning.

De meest voorkomende feedback was dat deelnemers het hebben ervaren als een zeer flexibele en effectieve tijdsbesteding. De combinatie van de webcasts, de literatuur en de opdrachten tezamen met een moderne digitale leeromgeving werd als zeer prettig en leerzaam ervaren. Uiteraard werden er ook verbeterpunten gegeven zoals meer casuïstiek en verhoging van interactiviteit. De komende tijd gaan we met al deze feedback aan de slag om te kijken hoe en waar we deze opleidingen kunnen verbeteren.

Tevens wordt het komende jaar de onderwijsvorm ‘blended learning’ verder uitgerold binnen de Masteropleidingen. Er werd al geruime tijd gebruik gemaakt van de inzet van webcasts (o.a. binnen het e-learningprogramma academische vaardigheden en diverse losse webcasts binnen deelvakken) maar nu volgt de stap om dit verder te professionaliseren en uit te bouwen. Door online steeds meer feitelijke kennis over te dragen, maken we het mogelijk om binnen de collegezalen interactiever te kunnen werken en meer diepgang te bereiken. Blended learning zal echter in geen geval het reguliere onderwijs volledig vervangen; ons doel is om de kwaliteit van het onderwijs verder te verbeteren en te blijven vernieuwen.

Meer weten?
Wil je meer weten over de blended courses van de ASRE, hier vind je een overzicht van de actuele courses.

Deel deze post: