“Co-living is opstapje naar Real Estate as a Service”

Gepubliceerd op:

Matthijs Zaadnoordijk studeert deze maand af als MRE-student aan de Amsterdam School of Real Estate (ASRE) en werkt als ontwikkelmanager bij Greystar. Zijn scriptie over het nieuwe fenomeen co-living kreeg echter al een eervolle vermelding van de jury van de Co-living Awards in de categorie Opleiding & Wetenschap.

Co-living is de situatie waarin huurders naast buiten de eigen woning ook de beschikking hebben over andere ruimten en gebruik kunnen maken van allerhande diensten en services. “Je ziet het nu veel bij studentenwoningen en complexen voor jonge professionals. Naast de eigen, relatief compacte huurwoning delen bewoners bijvoorbeeld een dakterras of binnentuin, wasserette, gameroom of studieruimte met werkplekken. Maar co-living kan ook zijn toegesneden op andere doelgroepen als senioren of jonge stellen.”

Dat juist Zaadnoordijk co-living als onderwerp koos, is geen verrassing. Zijn werkgever Greystar is internationaal één van de voorlopers in de ontwikkeling van co-livinggebouwen. Als woonvorm is co-living volgens Zaadnoordijk niet nieuw, maar wel als belegging. Het heeft bovendien de wind mee door de demografische ontwikkeling en de schaarste op de woningmarkt. Bovendien sluit het aan bij de trend onder millennials van de deeleconomie en de waardering van gebruik boven bezit.

Doordat co-living een actieve opstelling in de exploitatie vraagt, ontstaat er een behoefte aan samenwerking. De vastgoedeigenaar kan de exploitatie uitbesteden aan een operator. Zulke samenwerkingen zijn al bekend uit de hotelsector en van aanbieders van co-working. Uit de samenwerkingsmodellen die Zaadnoordijk in zijn onderzoek op een rij zet kunnen organisaties, met verschillende schaalgroottes, mate van ervaring en groeistrategie een keuze maken voor het gewenste risico- en rendementsprofiel en gewenste omvang van investering en betrokkenheid bij de exploitatie.

Koningsdag
Operators kunnen hiervoor franchise-organisaties opzetten, waardoor op termijn sterke internationale merken kunnen ontstaan. “Dat is een opstapje naar real estate as a service, waarbij bewoners een abonnement afsluiten en vrij zijn in de keuze waar zij die dienst afnemen: New York, Londen, Parijs of Amsterdam.” Zijn werkgever Greystar experimenteert hiermee: huurders uit Spanje die een lang weekeind naar Amsterdam kwamen ter gelegenheid van Koningsdag, terwijl Amsterdamse huurders de stad konden ontvluchten naar Spanje.

Co-living is voor beleggers een aantrekkelijke nieuwe beleggingscategorie, stelt Zaadnoordijk. “Door diversificatie ontstaat risicospreiding, waardoor het een portefeuille versterkt. De hogere exploitatielasten en het hogere leegstandsrisico worden gecompenseerd door een hoger rendement per vierkante meter.”

Rijzende ster
De eervolle vermelding die hij ontving bij de Co-living Awards heeft zijn ster internationaal doen rijzen. Aanvragen om zijn scriptieonderzoek te delen bereikten hem vanuit alle werelddelen. “Vorige week kreeg ik nog een vraag uit Zuid-Korea. Het is jammer dat mijn scriptie in het Nederlands is, het enige dat ik nu kan delen is een samenvatting in het Engels.”

Greystar viel bij de uitreiking van de Co-living Awards in de prijzen in de categoriën Branding & Marketing en Best Blended Living Concept met OurDomain, dat bestaat uit woongebouwen met 1559 appartementen in Amsterdam Zuidoost, 774 appartementen in Diemen en 612 appartementen in Rotterdam.

Strakke planning
De afronding van zijn MRE-studie was voor Zaadnoordijk een kwestie van strakke planning. “Volgens mijn vriendin iets té strak.” Hij verdedigde zijn co-living-scriptie luttele dagen voor de geboorte van zijn eerste kind, zoon Douwe. In zijn werk als ontwikkelmanager heeft hij veel aan zijn studie. “Bijvoorbeeld de juridische vakken, daar heb ik dagelijks wat aan. De opleiding heeft mijn kennis verbreed, ik ben een echte generalist geworden.”

Deel deze post: