Amsterdam School of Real Estate (ASRE) Ontmoetingsplek aan het IJ

Amsterdam School of Real Estate (ASRE) Ontmoetingsplek aan het IJ

De ASRE is reeds 30 jaar hét academisch instituut voor vastgoedkunde waar vakgenoten elkaar treffen en kennis uitwisselen. Als onderzoeksinstituut analyseren wij vragen en zoeken wij oplossingen voor interdisciplinaire vraagstukken. Wij bieden postacademische opleidingen over de vele vraagstukken rondom duurzame (her)ontwikkeling en het gebruik van de gebouwde omgeving.

 

Professionalisering vastgoedsector
Het doel van de ASRE is om het vakgebied van de vastgoedkunde te professionaliseren. We blijven daarom altijd op zoek naar de beste methoden om optimaal kennis over te dragen. Dit doen wij samen met de beste docenten uit het vakgebied. Onze studenten stimuleren ons hierbij; zij stellen de vragen die nu leven in het werkveld. Onze research fellows en hoogleraren onderzoeken deze vragen en publiceren de resultaten onder de noemer ASRE paperreeks. Deze bevindingen worden weer opgepakt in ons onderwijs.

‘ De ASRE ademt vastgoed met haar netwerk van studenten, docenten uit de praktijk en van de universiteit, alumni, fellows en research fellows en met een van de grootste vastgoedbibliotheken van Europa. ’

Aanbod
Kennis veroudert snel in de dynamische wereld van het vastgoed. Om in veranderende omstandigheden meerwaarde te blijven bieden, moeten vastgoed professionals ervoor zorgen dat hun kennis en vaardigheden up-to-date blijven. De ASRE helpt hen hier graag bij met een breed opleidingsaanbod:Ons vakgebied
Vastgoedkunde gaat over de vele facetten van het beleggen en ontwikkelen van vastgoed. Het is een multidisciplinair vakgebied dat actuele ruimtelijke en institutionele vraagstukken verbindt aan de markt- en financieel economische aspecten van vastgoedinvesteringen. Ook de juridische en fiscale kaders zijn onmisbare onderdelen van dit brede vakgebied.De ASRE onderscheidt zich in het stelsel van postacademisch onderwijs door deze multidisciplinaire vraagstukken te bundelen in een interdisciplinair vakgebied. De ASRE werkt hiervoor zoveel mogelijk samen met universitaire vakgroepen die in één van de disciplines gespecialiseerd zijn.


Missie en visie

Onze missie

We zien het als onze maatschappelijke taak om professionals op te leiden om verantwoorde (investerings)beslissingen te nemen met betrekking tot de duurzame (her)inrichting en gebruik van de gebouwde omgeving. We zijn een uniek instituut in het postacademisch onderwijs door de multidisciplinaire benadering en door wetenschappelijk onderzoek te verbinden aan de dagelijkse praktijk van studenten.


Onze visie

De ASRE wil de academische opleidingspartner van professionals zijn in iedere fase van hun carrière en hen van passende opleidingen en actuele kennis en inzichten voorzien.


Kernwaarden

 • Onafhankelijk en integer
  Als academisch instituut zijn onafhankelijkheid en integriteit onze leidende principes.
 • Transparant
  We creëren een omgeving waarin kennis en ervaringen vrij van belangen, transparant en interactief gedeeld kunnen worden.
 • Verbindend
  Wij brengen academici, praktijkspecialisten en alumni bij elkaar in een inspirerende omgeving en dagen hen uit om interactief oplossingen te vinden voor complexe vraagstukken in een werkveld met veel verschillende belangen.
 • Stimulerend
  We stimuleren professionals om zich continu verder te ontwikkelen als kritische denkers en dagen hen uit om creatief nieuwe wegen te bewandelen.