De data-driven vastgoedorganisatie

Gepubliceerd op:

In welke mate wordt big data nu al gebruikt bij de besturing van vastgoedorganisaties en wat kan de vastgoedsector op dat gebied verwachten? Op 5 oktober stonden deze vragen centraal tijdens de nascholing over de ‘data driven’ vastgoedorganisatie. Big data in de vastgoedsector Docent Sander Grunewald (geeft leiding aan de KPMG Real Estate Advisory praktijk) opende de middag en schetste om te beginnen de stand van zaken in andere sectoren. Voor hem is het duidelijk dat het gebruik van data ook in de vastgoedsector enorm zal en moet toenemen. Grunewald: “(Big) Data analyse gaat de vastgoedsector sterk beïnvloeden. De interactie tussen huurder/gebruiker en eigenaar zal hierdoor gaan veranderen en data zal de toegevoegde waarde van vastgoed (nog verder) doen toenemen. Steeds vaker zien we naast slimme gebouwen (voorzien van een spectrum aan sensoren en intelligente technologie) ook rondom het vastgoed (denk aan slimme steden technologie) sterke ontwikkelingen, waardoor de hoeveelheid data enorm toeneemt. Dit dwingt de vastgoedsector om na te denken over de wijze waarop data & analytics business modellen gaat veranderen en is het noodzakelijk voor organisaties om kritisch te bedenken hoe ze relevant kunnen blijven. Voorbeelden van toepassingen van data & analytics in de vastgoedsector zijn het inzetten van data in de portefeuille-analyses en -optimalisaties, nieuwe inzichten en rapportages, risicomanagement, maar ook hoe de toevoegde waarde van het vastgoed voor de (eind)gebruiker te maximaliseren. Een belangrijke voorwaarde voor het kunnen gebruiken van data is volgens Grunewald dat je aan de gebruiker van het vastgoed duidelijk maakt wat de meerwaarde hiervan is en de eindgebruiker betrekt. Het goed en zorgvuldig omgaan met gevoeligheid van data en het beschermen van privacy speelt daarbij een belangrijke rol. Transitie In de transitie naar een datagedreven vastgoedorganisatie, waarin data verzameld en geanalyseerd wordt en waar de uitkomst van die analyse wordt meegenomen in besluitvormingsprocessen, is het van groot belang om goed na te denken over welke data je ter beschikking hebt, hoe je deze combineert en hoe je vervolgens de uitkomsten van de analyses moet interpreteren.

Big data analyse expert Huib Vaessen (promovendus Universiteit Tilburg, voorheen Kempen&Co en GeoPhy) benadrukte dat het van groot belang is om in de organisatie een consistent, transparant en uniform besluitvormingsproces te hebben. Vaessen: “Er moet achteraf geen discussie kunnen ontstaan over wat geanalyseerd wordt en waarom.” Grunewald: “Duidelijk is dat de activiteiten rondom data nieuwe expertise en vaardigheden zullen vragen van de vastgoedorganisatie. In dit kader zullen de organisaties zich af moeten vragen op welke wijze zij de benodigde data expertise en vaardigheden gaan ontwikkelen en hoe zij ‘in control’ kunnen blijven van de groeiende hoeveelheid data. Het vraagt daarbij ook om een gedragsverandering van de medewerkers die een belangrijke rol spelen bij het op orde krijgen van en werken met de data.” Bewustwording Wat betekent dit voor de interne vastgoedorganisatie? Het is volgens Vaessen van belang dat de gehele organisatie begrijpt wat de rol van data & analytics is en dat dit ook tot onverwachte, maar niet per sé onbruikbare uitkomsten kan leiden. Vaessen: “Kennis van data analyse zal, net zoals in andere sectoren, in de toekomst als basiskennis beschouwd worden.” En Grunewald vult aan: “Het inzetten van en werken met data is cruciaal om onderscheidend te blijven. Als organisatie moet je de basiselementen hiervoor ook op orde hebben. Hierbij moet worden gedacht aan de beginselen van data management, data ontsluiting, privacy en databescherming, en een cultuur en mindset in de organisatie waarbij datagedreven besluitvorming de norm is. De organisatie en haar medewerkers zullen de nut en noodzaak van data gaan inzien.”

Deel deze post: