Disclaimer

Disclaimer
De Amsterdam School of Real Estate (KvK: 69822190), hierna te noemen ASRE, verleent je hierbij toegang tot asre.nl en nodigt je uit de hier aangeboden diensten af te nemen. ASRE behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
ASRE spant zich in om de inhoud van asre.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op asre.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van ASRE. In het bijzonder zijn alle prijzen op asre.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op asre.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan ASRE nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij ASRE. De inhoud van asre.nl is beschikbaar onder de Creative-Commonslicentie Naamsvermelding-NietCommercieel 3.0 Nederlands, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator gegenereerd.

Webmaster
Vragen of opmerkingen over de site? Neem dan contact op met onze webmaster.