De Duurzame Stad: toekomstbestendige stedelijke ontwikkeling

Gepubliceerd op:

In de wereld van vastgoedontwikkeling speelt de duurzame stad een steeds belangrijkere rol. Het gaat niet alleen om de gebouwen en infrastructuur boven de grond, maar ook om wat zich eronder afspeelt. John Grin, ASRE-docent en hoogleraar bestuur en politiek van transities aan de Universiteit van Amsterdam, belicht in de Master Challenge ‘De Duurzame Stad’ de complexiteit en noodzaak van een holistische benadering in stedelijke ontwikkeling. Deze Master Challenge start op 6 juni 2024 en biedt vastgoedprofessionals een unieke kans om diepgaande kennis op te doen en nieuwe perspectieven te ontdekken.

Urgentie van duurzaamheid in stedelijke ontwikkeling

“Vormgeving en beheer van de bebouwde omgeving werden altijd bepaald door de functies die we op een locatie wilden vervullen”, legt Grin uit. “Vervolgens zorgden waterbeheerders en nutsbedrijven ervoor dat alles wat daarvoor onder de grond nodig was, werd geregeld. Tegenwoordig ligt het ook omgekeerd: water, bodem en ondergrondse infrastructuur gaan medebepalend worden.”

“Deze ommekeer is niet alleen een beleidsmatige keuze, maar een fysieke noodzaak. De afgelopen decennia zijn de diepe ondergrond en het watersysteem zo intensief belast dat de grenzen zijn bereikt. Dit is vooral urgent onder druk van klimaatverandering, waardoor droogte en extreme neerslag elkaar afwisselen. Bovendien is er nieuwe infrastructuur nodig voor de energietransitie, zoals warmtenetten en zwaardere elektriciteitsnetten, en voor klimaatadaptatie, zoals veranderingen in waterretentie en -afvoer.”

Slimme oplossingen voor een complexe uitdaging

“De spanning tussen de noodzaak van nieuwe infrastructuur en de beperkte ruimte onder de grond kan alleen worden opgelost door zowel boven als onder de grond slimme oplossingen te kiezen”, vervolgt Grin. “Het is essentieel om in te spelen op de eigenschappen van de plek en zoveel mogelijk gebiedsgerichte synergie tussen functies tot stand te brengen. Dit vergt andere of aangepaste gebouwen, infrastructuur en openbare ruimte. Het vereist dus ook nieuwe, op samenwerking gerichte manieren van planvorming voor gebiedstransformatie en onderhoud, evenals andere vormen van beheer, governance en verdienmodellen.”

Grin ziet deze complexiteit niet alleen als een uitdaging, maar ook als een kans voor innovatie en herijking van de maatschappelijke positie van de vastgoedsector. Hij benadrukt dat vastgoedprofessionals zich moeten realiseren dat ze midden in een noodzakelijke transitie zitten en dat een afwachtende houding niet raadzaam is. “Sterker nog, het is een enorme kans om vernieuwend te zijn op dit terrein”, zegt Grin.

Systeeminnovatie in de praktijk

Tijdens zijn colleges in de Master Challenge ‘De Duurzame Stad’ presenteert Grin een systematische manier om aan deze transitie te werken. Hij laat aan de hand van actuele voorbeelden uit zijn eigen praktijk zien hoe dit werkt en wat het met zich meebrengt. Een van deze voorbeelden is het Koppelkansentraject, een samenwerking tussen de gemeente Amsterdam, Waternet, Liander en de Universiteit van Amsterdam. Dit traject laat zien hoe verschillende partijen kunnen samenwerken aan duurzame oplossingen.

“Vastgoedprofessionals krijgen met deze Master Challenge een kijkje in de nieuwe keuken van de inrichting en het beheer van de gebouwde omgeving”, zegt Grin. “Ze leren hoe het werken in die keuken er in de toekomst uit zou kunnen zien. Het doel is om een gedeelde visie te ontwikkelen over hoe we de uitdagingen van stedelijke duurzaamheid kunnen aanpakken, ieder vanuit zijn of haar rol.”

Kennis en samenwerking als basis voor succes

John Grin, met zijn uitgebreide ervaring in zowel de academische wereld als de praktijk, heeft er plezier in om deelnemers uit de vastgoedsector uit te dagen en door hen te worden uitgedaagd. Naast het Koppelkansenproject kan hij nog andere voorbeelden uit zijn eigen praktijk aanreiken, ook uit andere sectoren als de veehouderij en de gezondheidszorg. Deze diversiteit aan voorbeelden helpt deelnemers om de implicaties voor hun eigen werkveld verder te doordenken en toe te passen.

De Master Challenge ‘De Duurzame Stad’ biedt vastgoedprofessionals niet alleen theoretische kennis, maar ook praktische inzichten en oplossingen voor de uitdagingen van duurzame stedelijke ontwikkeling. Deelnemers leren hoe ze innovatief kunnen zijn en een leidende rol kunnen spelen in de transitie naar een duurzame toekomst.

De Duurzame Stad start op 6 juni

De Master Challenge ‘De Duurzame Stad’ start op 6 juni 2024. Voor meer informatie en om deel te nemen, ga naar de opleidingspagina en download de brochure of schrijf je direct in. Mis deze kans niet om deel uit te maken van de toekomst van duurzame stedelijke ontwikkeling. En om je expertise en netwerk uit te breiden.

Deel deze post: