Eefje van Bommel aan ‘t woord

Gepubliceerd op:

Interview met Eefje van Bommel, werkzaam als advocaat-partner, gespecialiseerd in het omgevingsrecht, bij Gijs Heutink Advocaten en docent aan de ASRE.

Hoe is jouw relatie met de ASRE ontstaan?
In 2007 ben ik voor het eerst in aanraking gekomen met de ASRE, het jaar waarin ik startte met de MRE-opleiding. De keuze om de MRE te gaan volgen was vooral ingegeven door de behoefte aan meer kennis over gebiedsontwikkeling, vastgoedfinanciering en strategische vastgoedvraagstukken. Dankzij de MRE is mijn vastgoedblik aanzienlijk verruimd.

En daarna volgde het docentschap aan de ASRE. Na afronding van de MRE in 2009 ben ik steeds actief bij de ASRE betrokken gebleven. In eerste instantie als bestuurslid van de MRE-alumnivereniging, later als docent omgevingsrecht voor verschillende MSRE-deelopleidingen. Dat docentschap vervul ik nog steeds met veel plezier, onder meer bij de opleiding Gebieds- & Vastgoedontwikkeling. Samen met Gert-Joost Peek, Phlip Boswinkel en Erik-Jan Hopstaken draag ik bij aan de opzet van het onderwijs en de begeleiding van de studenten. Voor het derde jaar neem ik nu de juridische module voor mijn rekening.

Omgevingsrecht, is dat niet ongelofelijk saai?
Integendeel! Omgevingsrecht ziet toe op waar we allemaal dagelijks mee te maken hebben: de fysieke leefomgeving. Denk aan regels over bouwen en gebruik van vastgoed, milieu en natuur. Kennis van het omgevingsrecht is essentieel voor iedereen die met vastgoed- en gebiedsontwikkeling te maken heeft. Voor mij ontzettend leuk om die kennis aan vastgoedprofessionals te mogen overdragen. Het omgevingsrecht is voortdurend in beweging en ‘onze’ wetten en regels wijzigen aan de lopende band. De meest in het oog springende verandering is de komst van de nieuwe Omgevingswet. De Tweede Kamer heeft al met deze nieuwe wet ingestemd, die naar verwachting op 1 januari 2021 in werking zal treden.

Hopelijk wordt het eenvoudiger!
Het huidige omgevingsrecht is met name versnipperd en complex. Niet alleen voor burgers, ook voor professionele vastgoedontwikkelaars is de wetgeving onoverzichtelijk, onvoorspelbaar en onsamenhangend. De wetgever wil daar met de nieuwe Omgevingswet verandering in brengen: het doel is versnelling van procedures, meer ruimte voor maatwerk en minder, maar duidelijkere regelgeving.

Verandert er veel voor de vastgoedpraktijk?
Een van de belangrijkste wijzigingen is dat het bestemmingsplan komt te vervallen. Daarvoor in de plaats komt het zogenaamde “omgevingsplan”. Dit plan is breder van opzet dan het bestemmingsplan, omdat het verder gaat dan alleen ruimtelijke ordening; het ziet op alle activiteiten die gevolg kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving. Het gaat daarbij ook om regels die nu nog zijn opgenomen in bijvoorbeeld de kapverordening, de monumentenverordening, de APV of de reclameverordening. Het omgevingsplan is bovendien veel flexibeler van opzet en heeft een minder statisch karakter dan het bestemmingsplan.

Heb je nog tips met het oog op de komst van de Omgevingswet?
De inwerkingtreding in 2021 lijkt nog erg ver weg, maar veel gemeenten en provincies zijn op dit moment al druk bezig met de voorbereidingen op de komst van de nieuwe wet. Voor vastgoedprofessionals is het van belang tijdig bij deze voorbereidingsactiviteiten aan te haken, zodat hun projecten en daarmee gepaard gaande belangen op zorgvuldige wijze in de visie- en planvorming wordt meegenomen.

Deel deze post: