Energietransitie: “Een nieuw economisch model”

Gepubliceerd op:

ASRE-docent Yvonne Neef voelt een grote urgentie bij de rol van de vastgoedsector in de energietransitie. “Elk gebouw dat je niet duurzaam ontwikkelt, is een gemiste kans”. Voorwaarde voor het oogsten van de maatschappelijke baten van de energietransitie is een nieuw bedrijfseconomisch model.

De urgentie van de energietransitie is in de vastgoedmarkt heel groot, stelt ASRE-docent Yvonne Neef. “Eigenlijk is dat zo voor de hele economie. Maar vastgoed neemt een bijzondere plaats in: je ontwikkelt gebouwen met een levensduur tussen vijftig en honderd jaar. Elk gebouw dat je niet duurzaam ontwikkelt, is een gemiste kans.”

De vastgoedsector is bepalend in wat en hoe er wordt gebouwd, onderstreept Neef. “De cementindustrie is één van de meest vervuilende industrieën. Als de vastgoedsector besluit andere materialen te gebruiken, dan gaat de kooldioxide-uitstoot van de hele bouwketen naar beneden.”

Er worden al duurzame gebouwen ontwikkeld, maar dat zijn volgens Neef vooral witte raven. De vastgoedsector onderschat de eigen invloed, vindt zij. “Als je een nieuwbouwproject met een duurzaam karakter neerzet, dan gaat dat ook leven bij de mensen die er wonen of werken. De energietransitie is een opgave van ons allemaal.” De vastgoedsector doet immers zaken met toeleveranciers, gemeenten, bouw- en energiebedrijven en – niet te vergeten – burgers.

Rollen vermengen zich
In de Master Challenge Energietransitie is Neef verantwoordelijk voor de dag over de belangen en perspectieven van de verschillende partijen die een rol spelen in de energietransitie. “Die rollen en verantwoordelijkheden van partijen veranderen, ze komen dichter bij elkaar, raken vermengd. Dat schept nieuwe kansen, maar ook onzekerheden. Hoe breng je de rollen, ambities en perspectieven zo goed mogelijk bij elkaar? We zijn een nieuw economisch systeem aan het bouwen. Dat is een kans, geen bedreiging”

De verbindende factor die Neef ziet, is het klimaat. “Daar doen we het uiteindelijk voor. Dat moet de basis zijn voor een nieuw bedrijfseconomisch model. Dat is wat wij nu ontwikkelen. Wie neemt welk deel van de rekening en waar valt welke opbrengst? En hoe druk je de uiteindelijke maatschappelijke baten uit in iets dat waarde heeft voor ons allemaal?”

Verdeling maatschappelijke baten
Die maatschappelijke baten zijn volgens Neef waarop de nieuwe samenwerkingsmodellen zich moeten richten. “Wat betekent een andere manier van bouwen voor de verdeling van de kosten? Daarover moeten beleggers, bouwers en financiers met elkaar in gesprek. Wie wil wat financieren en hoe maak je daaruit een haalbare businesscase. Misschien wil de gemeente wel bijdragen met een andere grondexploitatie.”

De energietransitie is op dit moment de rode draad in haar activiteiten. Naast het onderwijs aan de ASRE werkt Neef bij InvestNL, een investeringsfonds dat innovatieve bedrijven en projecten op gang helpt. Het regionale investeringsfonds Energiic brengt start-ups in de energietransitie tot wasdom. Bij de Coöperatie Delfshaven werkt zij juist aan initiatieven van burgers, dus helemaal van onderop. “Iedereen moet een steentje bijdragen om de energietransitie tot een succes te maken. Daarom vind ik het mooi om op alle niveaus iets te kunnen doen.”

Master Challenge Energietransitie
Op donderdag 2 september 2021 start de vierdaagse Master Challenge Energietransitie waarin vooruitstrevende docenten, alumni en studenten zich begeven op de grens van bestaande en nieuwe kennis en inzichten. Meer weten? Bekijk hier de studie-informatie.

Deel deze post: