Graduation Day MSRE 27 oktober 2016

Gepubliceerd op:

Op donderdag 27 oktober behaalden 22 MSRE-afgestudeerden hun mastergraad aan de Amsterdam School of Real Estate. De feestelijke plechtigheid vond plaats in de Oude Lutherse Kerk te Amsterdam. Uit handen van prof. dr. P. van Gool FRICS, Bijzonder Hoogleraar Vastgoedeconomie ASRE, namen de Masters of Science in Real Estate hun diploma in ontvangst. Hieronder zie je wie dit waren en waar zij hun scriptie over schreven.

Achterste rij (van links naar rechts)

student werkgever scriptie
Menno van Veenendaal Aedes Real Estate De locatiewaarde van hotels in Amsterdam. De invloed van ligging en locatie op de hotelkamerprijs.
Erwin Roelofs Syntrus Achmea Real Estate & Finance Hervormingen op de woningmarkt: einde van de impasse of slechts symptoombestrijding? Een onderzoek naar de mogelijke effecten van hervormingen op de woningmarkt voor de geliberaliseerde huurwoningmarkt.
Daan Diemel JLL Grondbeleid van gemeenten vanaf de crisis tot nu. “Is de ontwikkeling van de vastgoedmarkt van invloed op de door de gemeenten gehanteerde parameters van de methodiek die gebruikt wordt bij het vaststellen van de grondwaarde?”
Hanna Merks Ymere Scheiden of splitsen? Een onderzoek naar de strategische keuze van corporaties inzake hun niet-DAEB vastgoedportefeuille.
Erik Huisman Mooiland Naar een volwassen assetmanagement bij woningcorporaties
Bram van Gelder Optima Somma Leidt het tenderen van bouwgrond tot hogere grondprijzen?
Harry van den Heuvel Achmea Investment Management Solvency II en Vastgoed bij Nederlandse (Levens)Verzekeraars. Wat is de impact van Solvency II op de strategische asset allocatie van verzekeraars naar vastgoed?
Henk-Jan Verweij CBRE B.V. Logistiek Nederland: de sweetspot van de gevestigde orde. Belangrijkste vestigingsplaatsfactoren van eindgebruikers van logistiek vastgoed.
Michele Kalverla CBRE B.V. Het waarderingshandboek voor woningcorporaties nader beschouwd.


Middelste rij (van links naar rechts)

student werkgever scriptie
Martijn Houben SMART Real Estate Asset Management De waarde van de binnenstedelijke locatie. Een kwantitatief onderzoek naar (de ontwikkeling van) grondwaarden in de dichtbebouwde, hoog stedelijke omgeving.
Roel van Drongelen Thunnissen Groep Projectfinanciering van de toekomst. Verkennend onderzoek naar alternatieve oplossingen voor de funding gap.
Mirjam Mens van Boven Syntrus Achmea Real Estate & Finance Huurderstevredenheid en de invloed op het direct rendement. Een studie naar de toegevoegde waarde van huurderstevredenheid op het beleid van de vermogensbeheerder/ institutionele belegger.
Casper Doldersum Doldersum Vastgoed Bemiddeling & Advies Optimalisatie van de logistieke huisvesting van e-commerce retailers
Marc Schutgens Gemeente Zoetermeer Spanning op het speelveld. Over het subsidiëren van sportaccommodaties.
Peter Brunt Woonstad Rotterdam Duurzaam rendement. Een onderzoek naar de businesscase van sociale huurwoningen in het licht van de huidige energieprestatie-eisen.
Bob Trooster Rejoko Beheer BV Waarom is wonen in de binnenstad relatief duur? “Hoe kun je uit ruimtelijke economische principes verklaren dat wonen in de binnenstad duurder is t.o.v. andere woongebieden?”
Klaas Jonathan Bals GREEN Real Estate B.V. Ratio én emotie?! Een verkennend onderzoek naar elementen van de Moderne Financiële Theorie en concepten van de Behavioral Finance bij professionele vermogende Nederlandse particuliere vastgoedbeleggers.


Voorste rij (van links naar rechts)

student werkgever scriptie
Eline van Amstel 3B Makelaardij BV De potentiële gevolgen van de verhuurderheffing voor het vastgoed van de particuliere belegger.
Harm Tenback a.s.r. vastgoed vermogensbeheer Energiebesparingsgarantie voor huurwoningen. Afstudeeronderzoek naar de risico’s voor een belegger bij het afgeven van een energiebesparingsgarantie bij de verduurzaming van huurwoningen.
David van der Boon Kroonenberg Groep Occupancy costs. Een onderzoek naar de feitelijke en gewenste huisvestingslasten voor retailers in Nederland.
Robert de Graaf Bax & Van Kranenburg Beheer B.V. Projectontwikkeling nieuwe stijl, de hedendaagse realiteit of crisisbegrip? De veranderende rolvervulling van de projectontwikkelaar geïmplementeerd in de praktijk.
Hans-Jörg van Gemert Rijksvastgoedbedrijf Is de verkoopopbrengst bij een veiling te bepalen? Een onderzoek om inzicht te verkrijgen in welke factoren van invloed zijn op de afslag op de marktwaarde ten opzichte van de veilingprijs.

Op www.vastgoedbibliotheek.nl vind je alle afstudeerscripties. Zoek op ‘scripties’ of op achternaam auteur

Deel deze post: