Hans Op ‘t Veld: “Alles draait om het netwerk”

Gepubliceerd op:

Hans Op ‘t Veld is docent aan de Amsterdam School of Real Estate. In antwoord op zeven vragen geeft hij een beeld van zichzelf, zijn vak als vastgoedbelegger en zijn visie op de vastgoedsector.

Welke opleidingen doceer je?
“Ik doceer vooral in de MSRE-opleiding Vastgoedbeleggen en in de Master of Real Estate het vak Portfolio Management. Daarnaast verzorg ik de Master Challenge Real Assets en begeleid ik scripties en corporate research papers.”

Wat is jouw achtergrond en hoe ben je in het vak gerold?
“Mijn carrière heeft als rode draad vastgoedbelegging. Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in beleggen en gedurende mijn afstudeerstage ben ik in aanraking gekomen met vastgoedbeleggingen. De stage mondde uit in het oprichten van een onderneming (Global Property Research) samen met twee hoogleraren. Hier hielden we ons bezig met benchmarking en consultancy over mondiale vastgoedbeleggingen. In 2001 hebben we GPR verkocht aan een bank en ik ben daar vervolgens gaan werken in de corporate finance-afdeling. Daarna ben ik naar London verhuisd en ben ik bij IPD (nu MSCI) gaan werken als hoofd vastgoedfondsen. Hier hield ik me bezig met het opzetten van databases en indices, zoals de Inrev-index. In 2007 ben ik teruggegaan naar Nederland en bij PGGM aan de slag gegaan. Hier heb ik aanvankelijk de vastgoedstrategie uitgewerkt. Daarna werd ik hoofd Beursgenoteerd Vastgoed, verantwoordelijk voor de wereldwijde portefeuille. De invulling van duurzaamheid werd daarin steeds belangrijker. Na tien jaar in deze functie heb ik een overstap gemaakt naar de rol van hoofd Responsible Investment, met als doel de consistente invulling van duurzaamheid in de brede portefeuille van PGGM. In 2021 heb ik deze functie verlaten om me te richten op de uitbouw van een wereldwijd platform voor het stimuleren van impact beleggingen samen met Nederlandse, Canadese en Australische partijen.”

Wat vind je mooi aan het vastgoedvak?
“Het vak past bij wie ik ben als persoon. Vastgoed heeft een heel belangrijke maatschappelijke rol en is daardoor een centraal aspect in de economie. Het is ook een vak voor de lange adem: de keuzes die worden gemaakt in het vastgoed beïnvloeden de maatschappij voor generaties en hebben een blijvende waarde.
Een ander aspect dat mij aanspreekt is dat er gepassioneerde mensen werken met wie je langdurige relaties opbouwt. In mijn geval heeft dat geleid tot een waardevol wereldwijd netwerk van mensen met wie ik met veel plezier samenwerk.
Aan het werk bij de ASRE heb ik enorm veel plezier omdat er heel veel zaken te onderzoeken zijn – te veel om het allemaal zelf te kunnen uitvoeren. Studenten die ik als scriptant mag begeleiden onderzoeken veel van deze vraagstukken en vullen op die manier puzzelstukjes in.”

Welke ontwikkeling zie je in de markt?
“Ik zie dat het vakgebied zich snel ontwikkelt. Grote uitdagingen als klimaatverandering – en daarmee de energietransitie – hebben grote impact op het vakgebied. We moeten ons nadrukkelijker bewust zijn van de kansen en risico’s die hiermee gepaard gaan. Omdat we heel veel nog niet weten, is het super interessant om hierin te duiken en te onderzoeken hoe strategische processen hierop moeten inspelen.”

Waar ligt precies de opleidingsbehoefte? Welke vragen krijg je bijvoorbeeld van studenten?
“Studenten herkennen haarfijn waar de kennislacunes liggen. Dit is mooi om te ervaren, omdat mijn beeld is dat studenten vragen onder de loep nemen die de markt stelt. Hoewel studenten terughoudend zijn om nieuwe onderwerpen bij de kop te pakken – bijvoorbeeld omdat er weinig data zijn – zijn dit wèl de pareltjes waarvoor we het doen.”

Wat brengt de opleiding de studenten qua kennis en daarnaast om in te spelen op deze ontwikkelingen?
“Voor wat betreft kennis denk en hoop ik dat studenten veel zien wat ze later in de praktijk kunnen brengen. Dit is niet zozeer het leren van feitjes over de markt of theorie, maar vooral de manier van kijken naar onderwerpen en de oplossingsgerichte vaardigheden. Ik hecht in het bijzonder aan het vermogen van studenten om zaken in hun context te kunnen plaatsen en daarmee een ‘helikopterview’ te ontwikkelen. Daarmee kunnen ook uitdagingen die later in de loopbaan van de studenten ontstaan het hoofd worden geboden. Naast kennis denk ik dat de vaardigheden die studenten opdoen in termen van het samenwerken en analyse heel veel waard zijn. Wellicht het belangrijkst is het netwerk dat tussen studenten en docenten ontstaat. Dit is iets wat een leven lang meegaat. Juist in het vastgoedvak is dit belangrijk. Ik zie in de praktijk dat studenten elkaar en docenten door hun hele loopbaan heen feilloos weten te vinden en hun dat paden elkaar vaak meermaals kruisen. Dat is ontzettend leuk en erg nuttig.”

Hoe zie je de interactie tussen jou en studenten en studenten onderling en wat vind je hierin als docent belangrijk?
“Als docent vind ik het belangrijk om de kennis van studenten te activeren en daarnaast studenten theorie en praktijk te helpen koppelen. Het is belangrijk om niet alleen aan te kunnen geven hoe zaken in de theorie werken, maar dit aan te vullen met relevante praktijkinformatie zodat de theorie een plek krijgt in de dagelijkse invulling van het vak. Dat beklijft beter dan de soms nogal droge materie. Het is erg leuk om de nieuwsgierigheid van studenten aan te wakkeren. Daarnaast hebben studenten vaak een schat aan informatie in de klas. Ik zie het als een uitdaging om de latente kennis in de klas te activeren, zodat alle aanwezige kennis wordt benut.”

Meer weten?
Lees hier meer over de MSRE-deelopleiding Vastgoedbeleggen en Portfolio Management binnen de Master of Real Estate. Ben je MRE- of MSRE-alumnus? Dan kun je meedoen aan de Master Challenge Real Assets die Hans Op ‘t Veld verzorgt.

Deel deze post: