Jeroen Beimer: “Machine learning is een studie an sich”

Gepubliceerd op:

Jeroen Beimer is docent in de deelopleiding Real Estate Analytics aan de Amsterdam School of Real Estate, naast zijn werk als head of Research & Strategic Advisory bij vastgoedbelegger Bouwinvest. “Ik hoop studenten nieuwsgierig te maken naar nieuwe technieken als machine learning en cloud computing.” 

“Voor de MSRE-deelopleiding Real Estate Analytics (REA) doceer ik over het toepassen van machine learning-technieken bij het modelmatig taxeren van vastgoed. Daarnaast begeleid ik samen met Douglas Konadu een werkcollege waarin de studenten met een casus op dit vlak aan het werk gaan. Tenslotte beoordeel ik samen met Konadu en Marc Francke deze casus voor dit blok in REA. REA is een nieuwe MSRE-deelopleiding die afgelopen semester voor het eerst is aangeboden aan studenten.”


Wat is jouw achtergrond?
‘Ik heb economie gestudeerd in Maastricht en via onder andere professor Piet Eichholtz en mijn huidige mede-ASRE-docent Hans Op ’t Veld na mijn studie in 1999 bij Global Property Research (GPR) aan de slag gegaan. Toen GPR door Kempen & Co werd overgenomen bleef ik actief voor de benchmarks. In 2007 stapte ik over naar de researchafdeling van Bouwfonds Investment Management, waar ik mij bezighield met strategische en sectorspecifieke research. In 2015 ben ik naar de researchafdeling van FGH Bank gegaan. Daar zat ik in het team dat de nieuwe financieringsstrategie voor commercieel vastgoed bepaalde voor na de fusie met Rabobank. Ik vertrok in 2017 naar Bouwinvest, waar ik als vastgoedbeleggingsstrateeg begon. Sinds kort ben ik head of Research & Strategic Advisory.”

Hoe ben je in het vak gerold?
“Dat gebeurde dus direct na mijn studie. Dat klinkt als toeval en dat was het ook, maar toch ook weer niet. Ik had tijdens mijn studie stagegelopen aan de universiteit bij de sectie financiering en leerde zo onder andere de hoogleraren Piet Eichholtz en Kees Koedijk kennen. Zij maakten mij enthousiast voor het vastgoedvak en academische research in het bijzonder. Vandaar dat ik mijn steentje bijdraag als redactielid van Real Estate Research Quarterly, het kwartaalblad van de Vereniging van Vastgoedonderzoekers in Nederland VOGON.”

Wat vind je mooi aan het vastgoedvak?
“Vastgoed is toch een aparte asset class waarin je op diverse manieren kunt investeren: via leningen of als aandeelhouder, direct of indirect. Zo komen meerdere specifieke kennisgebieden bij elkaar en dat maakt het interessant. Vastgoed is tastbaar en je komt het elke dag tegen – als je gaat winkelen, werken, recreëren en weer terugkomt thuis.”

Welke ontwikkeling zie je in de markt?
“De deelopleiding REA geeft een goed beeld van de huidige marktontwikkelingen. Enerzijds wordt er steeds meer data op een gestructureerde manier verzameld. Anderzijds zijn er steeds meer middelen – computers, software – om deze data te analyseren en te gebruiken. Daarvoor is in sommige gevallen specifieke kennis nodig en met REA proberen we een eerste opstapje te maken. Het modelmatig taxeren van vastgoed bestaat al tientallen jaren, maar is zich door deze trends verder gaan ontwikkelen.”

Wat brengt de opleiding de studenten naast kennis?
“REA is vrij breed en wil een basis leggen voor het toepassen van data analytics binnen de vastgoedsector. In mijn college leg ik enkele basismethoden van machine learning uit. Dat onderwerp is al een opleiding an sich, dus houd ik het zo eenvoudig mogelijk. Het is wel belangrijk dat studenten weten wat de belangrijkste methoden zijn en de voor- en nadelen daarvan. Ze oefenen met een casus waarin zij een eigen AVM (automated valuation model) bouwen waarin ze deze methoden toepassen. Ik hoop dat de studenten enthousiast worden en zich verder in deze materie verdiepen.”

Wat vind je belangrijk in het contact met studenten?
“Sinds enkele jaren zie je steeds vaker data scientists in de vastgoedsector. Meestal zonder vastgoedachtergrond, maar wel met kennis over data, methoden en technieken. Om deze data scientists te begrijpen en uit te dagen is kennis nodig van vastgoed en data science. Bij REA proberen we die brug te slaan. Enkele jaren geleden heb ik de MBA-opleiding Big Data & Business Analytics aan de UvA afgerond, wat mij veel heeft geleerd over onder andere machine learning, computer science, cloud computing en econometrie. Dat helpt mij die brugfunctie te vervullen en deze technieken ook hands-on toe te passen.”

Wil je nog iets kwijt?
“Ik hoop studenten nieuwsgierig te maken naar deze nieuwe methoden en technieken en dat zij hier na de opleiding mee verder gaan. Dat betekent elkaar inspireren, maar ook dat zij in hun dagelijkse werk de ruimte krijgen zich hierin verder te ontwikkelen. Bij Bouwinvest proberen we dit ‘data-driven thinking’ verder te implementeren door collega’s te inspireren en te leren over deze methoden en technieken. Uiteindelijk wil je als organisatie slimmer worden en daar is deze kennis voor nodig.” 

Meer weten?
Lees hier alles over de MSRE-deelopleiding Real Estate Analytics

Deel deze post: