MRE’ers informeren senioren over vastgoedontwikkelingen

Gepubliceerd op:

Twee MRE-alumni praatten op 14 april een groep voormalige bestuurders uit de vastgoedsector en corporatiewereld bij over actuele vastgoedontwikkelingen. Het ging om Nicole Maarsen (jaargang 2003-2005) en Boris van der Gijp (jaargang 2002-2004).

Hoe vastgoedpartijen en de overheid structureel voorzien in de forse behoefte aan tijdelijke woningen, vertelde voorzitter en MRE’er Nicole Maarsen van Taskforce Versnelling Tijdelijke Huisvesting. Doel van de taskforce is om tot en met 2024 37.500 tijdelijke woningen te realiseren. Het Rijk stelde hiervoor honderd miljoen euro ter beschikking, waarvan 88 miljoen al is toegewezen aan gemeenten voor de bouw van 7300 tijdelijke woningen. Eind 2022 liep bij het Rijksvastgoedbedrijf een aanbestedingstraject voor 2000 flexwoningen. Ook de branchevereniging van woningcorporaties Aedes startte een inkooptraject voor minstens 8000 woningen. Het idee is om daarmee de bouwstroom van tijdelijke woningen op gang te brengen.

Betere woonomgevingen

Hoe kun je het maatschappelijke effect van een vastgoedobject meten? Daarover vertelde directeur Vastgoed en MRE’er Boris van der Gijp van Syntrus Achmea Real Estate & Finance. Want streven naar betere woonomgevingen is goed, maar aantoonbaar vooruitgang boeken is beter. De institutionele vastgoedbelegger heeft alle 225 objecten in zijn vijf woningfondsen van een score tussen 0 en 1. Het hoogst scorende object kreeg 0,77, de laagste score was 0,29. De gemiddelde sociale impact van alle investeringen bedroeg 0,56.
Door deze zogeheten Social Impact Monitor (SIM) jaarlijks te herhalen wil de belegger zijn prestatie op het terrein van de S in ESG jaarlijks tegen het licht houden en het maatschappelijk effect van woonobjecten gericht kunnen verbeteren. De monitor wordt de komende jaren verder ontwikkeld, zodat er naast de woningen binnenkort ook retail- en zorgvastgoed kan worden gemeten met de SIM. Daarbij zal de monitor op basis van ervaringen en inzichten de komende jaren steeds verder worden verfijnd. Syntrus Achmea stelt de meetmethode beschikbaar aan collega-beleggers.

Over SiRE

SiRE staat voor Seniors in Real Estate (SiRE) en is een ontmoetingsplatform voor voormalige directieleden in het vastgoed die met pensioen zijn, opgericht door voormalig bestuursvoorzitter René Hogenboom van Altera. Het platform telt inmiddels zo’n 130 leden.

Deel deze post: