“Nieuwe kennis voor een nog onbekend werkterrein”

Gepubliceerd op:

Master Challenges voorzien MSRE studenten en MRE- en MSRE-alumni van de nieuwe kennis die zij gedurende hun carrière nodig hebben. ASRE-docent Hans op ‘t Veld en programmamanager MSRE Arthur Marquard vertellen over deze nieuwe onderwijsvorm.

De eerste Master Challenge die in 2021 van start gaat is die met het onderwerp Real Assets. “Een Master Challenge is een kort programma, dat ingaat op één specifieke uitdaging waar de vastgoedsector voor staat”, zegt programmamanager MSRE Arthur Marquard. “Uiteindelijk gaan wij zes van deze Master Challenges ontwikkelen.”

De Master Challenge Real Assets bereidt deelnemers voor op een nieuw werkterrein, vertelt ASRE-docent Hans op ‘t Veld. “Real assets zijn een nieuwe beleggingscategorie, waarin professionals te maken krijgen met andere partijen, bijvoorbeeld binnen een publiek-private samenwerking. Dat vraagt nieuwe kennis en vaardigheden, die wij in de Master Challenge exploreren.”

De vier dagen van het programma zijn zeer afwisselend, stelt Op ‘t Veld. “We kiezen telkens een andere vorm om te kijken naar het onderwerp. Je kunt het vergelijken met een trechter: we kijken eerst naar definitiebepalingen, dan naar markten en hoe die functioneren, vervolgens gaan wij het veld in om te zien wat dit alles in de praktijk betekent. Om vervolgens af te sluiten met de vraag: wat is nodig en waar zitten de lacunes?”

Oriëntatie
Voor de alumni van een ASRE-masteropleiding is het een uitgebreide oriëntatie op het nieuwe werkveld. Voor studenten van de MSRE-opleiding kan de Master Challenge een aanzet zijn tot nader onderzoek, in de vorm van een essay. “Voor alumni is dit een aanzet voor de doorvertaling naar de eigen praktijk. Zo slaan wij een brug tussen theorie en praktijk”, zegt Marquard.

De Master Challenges zijn ontwikkeld met het oog op de behoefte aan nieuwe kennis die alumni na het afstuderen in hun carrière ontwikkelen.”De veranderingen in de sector volgen elkaar in rap tempo op. Op de een of andere manier wil je daarop inspelen. Master Challenges bieden die gelegenheid om dat te doen”, zegt Op ‘t Veld.

Life long learning
Marquard beseft dat vastgoedprofessionals naast hun baan weinig tijd hebben om te studeren. “In het kader van life long learning en nascholing zijn dit dus ideale programma’s om op masterniveau weer eens een opleiding te doen.”

De eerste twee Master Challenges zijn Real Assets en De Duurzame Stad. Later in het jaar volgen de onderwerpen Energietransitie, Financial Engineering, Real Estate as a Service en Prop- & FinTech Strategy. Lees hier meer over Master Challenges.

Deel deze post: