Nieuwe opleiding: Strategie voor Gebiedsontwikkeling

Gepubliceerd op:

De Amsterdam School of Real Estate start in het voorjaar van 2021 de nieuwe opleiding Strategie voor gebiedsontwikkeling.

Deze opleiding biedt vastgoedprofessionals in de vroege fase van gebiedsontwikkeling de handvatten voor succes. Dat succes staat of valt met de samenwerking tussen de betrokken partijen. De basis hiervoor is vertrouwen, begrip voor de doelstellingen van de ander en het besef elkaar nodig te hebben. Alleen zo kunnen juridische en financiële samenwerkingen worden aangegaan die tegelijkertijd robuust én flexibel zijn.

De Amsterdam School of Real Estate ontwikkelde deze opleiding in samenwerking met Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG), gelieerd aan de TU Delft. De opleiding omvat zes dagdelen, waarin er veel aandacht is voor mogelijk- en onmogelijkheden van de verschillende actoren en het delen van ervaringen.

Strategie voor Gebiedsontwikkeling
 is een uitstekende voorbereiding op de ASRE-opleiding Locatieontwikkeling & Grondexploitatie, waarna de opleiding Werking van de Woningmarkt kan worden gevolgd.

Deel deze post: