“Onze kennis maakt het leven direct eenvoudiger”

Gepubliceerd op:

John Verhoeven is sinds begin 2021 bij de Amsterdam School of Real Estate verantwoordelijk voor de opleidingspijlers ASRE online en Executive Education. Hij verdiende zijn sporen in het vastgoed bij Ahold, later Ahold Delhaize en had een eigen vastgoedadviespraktijk.

Wat doe je precies bij de ASRE? 

“Als programmamanager ben ik verantwoordelijk voor de inhoud van de opleidingen. Dat houdt in dat ik zorg dat het opleidingsaanbod zoveel mogelijk wordt afgestemd op de praktijk. Daar ben ik best wel druk mee.”

Je bent verantwoordelijk voor Executive Education en ASRE online. Wat is het verschil? 

“Het verschil zit ‘m in het type en de vorm van de opleidingen. Als je kijkt naar ASRE online dan zijn dat echt de fundamentals van het vak. Dan moet je denken aan vastgoedrekenen, vastgoedwaardering en vastgoedfinanciering – essentiële kennis die elke vastgoedprofessional moet beheersen. Die kennis wordt aangeboden in een blended vorm: je volgt in je eigen tempo videocolleges thuis en komt naar een afsluitende bijeenkomst bij de ASRE. Daar presenteer je ook een case waaraan je met je medestudenten hebt gewerkt.

De Executive Education-opleidingen zijn compacte opleidingen van zes tot twaalf dagdelen over de twee belangrijkste toepassingsgebieden van vastgoed: (her)ontwikkeling van de bebouwde omgeving en het beleggen in en exploiteren van vastgoed.  Daarvoor hebben wij opleidingen voor professionals uit commerciële sector, de corporatiesector en de overheid. Anders dan bij ASRE online is dit fysiek onderwijs dat wordt gevolgd in collegezalen bij de ASRE.”

Voor wie zijn die opleidingen bedoeld? 

“We zien hier vastgoedprofessionals van jong tot oud binnenkomen. Er zijn drie hoofdgroepen. De eerste bestaat uit studenten met een behoorlijke ervaring en de behoefte hun kennis te actualiseren. De tweede groep is die van de zij-instromers: zeer ervaren op een bepaald vastgoedgebied, maar die op een ander gebied verdieping zoeken, bijvoorbeeld omdat zij een managementfunctie krijgen en breder zicht willen krijgen op wat er allemaal speelt. De derde groep bestaat uit jonge professionals die aan het begin van hun carrière staan, al wel in het vastgoed werken, maar die op hele specifieke gebieden verdieping zoeken.”

Hoe dragen deze opleidingen bij aan je carrière als vastgoedprofessional? 

“Je krijgt in zeer korte tijd kennis aangereikt op hoog niveau die goed toepasbaar is in de praktijk. Kennis uit een opleiding als Businesscase Zorgvastgoed of Strategie voor gebiedsontwikkeling maakt het werk direct eenvoudiger. Daardoor is zo’n studie juist goed te combineren met een drukke baan en gezin, dat horen wij steeds terug van studenten.”

Staan de opleidingen op zich of sluiten zij op elkaar aan? 

“Beide kan. Ik sprak laatst iemand die kwam al voor het vijfde jaar terug en elk jaar deed hij een aantal opleidingen. In de zomer oriënteerde hij zich en schreef zich weer in voor een volgende opleiding. Daarnaast hebben we een nieuw concept ontwikkeld, de zogenoemde studieroutes. Een studieroute is eigenlijk een combinatie van een aantal ASRE online- en Executive Education-vakken, die samen verdieping op een bepaald toepassingsgebied bieden. Zo hebben wij voor de Metropoolregio Amsterdam de studieroute Integrale gebiedsontwikkeling opgezet.”

Hoe werkt zo’n studieroute precies? 

“We hebben vakken gecombineerd waardoor studenten tijd en ruimte krijgen echt in te zoomen op bepaalde deelaspecten. Zij blijken enthousiast doordat het vak breder en multidisciplinair wordt aangeboden. In zo’n studieroute kun je toch een tandje dieper gaan. In collegejaar 2022-2023 wordt de studieroute voor corporaties aangeboden.”

Kan ik ook een persoonlijke studieroute uitstippelen? 

“Ja, dat kan. Dan is de studieroute niet gericht op een bepaald vakgebied, maar gericht op jouw persoonlijke situatie. Verschillende studenten hebben hierin interesse getoond. We gaan met hen in gesprek over hun ervaring, welke kennislacunes zij ervaren en op die manier krijg je een soort pakket op maat, dat je gedurende enkele jaren kunt volgen.”

Meer weten?
Kijk hier voor meer informatie over de opleidingen van ASRE online en de Executive Education-opleidingen.

Deel deze post: