Historie

Historie

1989

Start Stichting voor Beleggings- en Vastgoedkunde (SBV)

De ASRE is ontstaan als publiek-privaat initiatief. De UvA, de brancheverenigingen en het Rijk participeerden in de stichting met als gezamenlijk doel een postdoctorale opleiding te starten.

 

1991

Eerste MRE-titels

De eerste lichting van de postdoctorale opleiding Vastgoedkunde studeerde af in 1991 en ontving de toen nog onbekende titel MRE, Master of Real Estate.

 

1992

Van universiteit naar postdoctoraal instituut

Na de opstartjaren bij de economische faculteit van de Universiteit van Amsterdam zette de SBV haar activiteiten als zelfstandig postacademisch instituut voort.
Onderwijs, Onderzoek en de Vastgoedbibliotheek werden de drie pijlers van het instituut, mogelijk gemaakt dankzij donaties van de leidende organisaties in de sector.

 

1999

Verdiepingsslag met MSRE-deelopleidingen

Met de inhoudelijke groei van het vak ontstonden meer specialisaties. In 2002 werden die verankerd in de modulaire masteropleiding MSRE. De MRE ontwikkelde zich met de komst van de MSRE tot een strategische management opleiding.

 

2002

Nieuwe naam bij invoering Bachelor-Masterstelsel

Met de komst van het BA-MA stelsel in Nederland verkreeg de stichting SBV binnen de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek de status van instituut voor post-initieel onderwijs. Dit geeft, net als universiteiten en hogescholen, het recht om wettelijke mastergraden te verlenen.
De komst van dit Angelsaksische stelsel en de verandering van titels daarbinnen, vormde de reden om de naam SBV te veranderen in de huidige naam Amsterdam School of Real Estate (ASRE).

 

2006

Digitale vastgoedbibliotheek

Als dienstverlening aan het werkveld werd de enorme hoeveelheid informatie gebundeld in één van de eerste online vakbibliotheken in Nederland, www.vastgoedbibliotheek.nl

 

2007

Vastgoed studeren aan het IJ en verbreding aanbod

De verhuizing van de ASRE naar de huidige locatie aan het IJ in Amsterdam maakte een groei met korte opleidingen mogelijk onder de verzamelnaam Executive Education.

 

2008

ASRE-paperreeks

Het onderzoeksbeleid veranderde van het subsidiëren van wetenschappelijk onderzoek naar een eigen onderzoeksprogramma, gericht op een directe koppeling van wetenschappelijk onderzoek aan de benutting van die resultaten in het werkveld.
Daarmee ontstond de ASRE-paperreeks.

 

2014

25 jaar ASRE: van een vakopleiding naar levenslang leren met persoonlijke studieplannen

Het 25-jarig bestaan van de ASRE markeerde tevens het moment dat een totaalaanbod aan opleidingen was ontstaan waaruit alle professionals in de sector gedurende hun hele carrière een persoonlijk studieplan kunnen samen stellen.

 

2017

Blended Courses, de vierde onderwijsformule

De fundamentals van het brede vakgebied zijn ondergebracht in blended courses waarbij online studeren en interactie in de collegezaal worden gecombineerd.
Naast de MRE, de MSRE-deelopleiding, Executive Education is dit de vierde opleidingsformule van de ASRE geworden.