Philip Koppels: Analyticus met spannend verhaal

Gepubliceerd op:

Philip Koppels is één van de nieuwe research fellows aan de Amsterdam School of Real Estate (ASRE). De smarthome-fanaticus onderzoekt wat PropTech de vastgoedsector aan nieuwe inzichten kan verschaffen.

Philip Koppels (42 jaar) heeft een economische achtergrond en specialiseerde zich ooit in stedelijke economie. Bij TU Delft kwam hij uiteindelijk in de wereld van de Bouwkunde terecht, waar hij ruim vijftien jaar werkzaam was als docent en onderzoeker op het gebied van bouweconomie. Sinds april 2021 is Koppels weer terug bij zijn economische roots, nu als research fellow en senior programmacoördinator bij de Amsterdam School of Real Estate (ASRE).

Vraag Koppels waarvan zijn hart sneller gaat kloppen en hij weet het direct: “De combinatie van kennisontwikkeling en kennisoverdracht.” Jarenlang heeft hij zich daarop als wetenschapper bij de TU-Delft kunnen uitleven, al was er wel een ‘maar’: “Als econoom ben je aan de Faculteit Bouwkunde een buitenbeentje. De economische discipline staat daar ten diensten aan bouwkunde en het ontwerpproces.”

Willingness to pay
Onderwerpen die hem aanspreken liggen op het grensvlak van economie en vastgoed: “Willingness to pay, ofwel de hedonische prijsanalyse, met speciale aandacht voor het kwantificeren van externaliteiten, zijn zaken die mijn interesse hebben”, licht hij toe. “Maar kennisontwikkeling en overdracht zijn voor mij onlosmakelijk met elkaar verbonden. Beide bieden andere uitdagingen en vragen om andere vaardigheden.”

Bij de ASRE richt Koppels zich op het relatief nieuwe terrein van PropTech, waaraan in het voorjaar een Master Challenge wordt gewijd waarvan hij de kerndocent is. “PropTech is wat mij betreft een middel om beter geïnformeerde beslissingen te nemen. Smart buildings, marktanalyse op basis van databeschikbaarheid – opeens is er een stuwmeer aan data beschikbaar dat er vroeger niet was.”

Technologie rukt op
Koppels is stellig over het belang van Proptech voor vastgoedprofessionals: “PropTech-toepassingen grijpen in op de hele waardeketen van vastgoed. Het tempo waarin technologie oprukt in de vastgoedmarkt versnelt. Achterblijven brengt het risico met zich mee dat je voorbijgestreefd wordt door een innovator die een nieuw product introduceert dat jouw product of dienst overbodig maakt. In de Master Challenge PropTech Strategy maak je kennis met nieuwe technologie en de toepassing daarvan binnen vastgoed. Vooruitstrevende en inspireerde docenten delen hun visie op hoe de sector door PropTech verandert en hoe toekomstbestendige vastgoedorganisaties eruitzien.”

In de privésfeer is Koppels een smarthome-fanaticus: “Om de waarde van techniek goed te kunnen duiden moet je deze ervaren. Ik kijk er naar uit om studenten in de Master Challenge Proptech Strategy het theoretisch raamwerk te bieden én de vele toepassingen in de praktijk te laten zien.”

Bewijs van duurzaamheid
Ook in de toekomst ziet Koppels zich als analist op het snijvlak van vastgoedtechnologie en relevantie maatschappelijke vraagstukken. Welke mogelijkheden bieden geografische informatiesystemen bijvoorbeeld voor ruimtelijke analysemodellen? En hoe toon je aan dat investeren in duurzame gebouwen of de kwaliteit van de openbare ruimte ook financieel rendabel is? “Maar niets staat los van de onderwijskundige stof die dat allemaal oplevert”, concludeert hij.

Meer weten?
Kijk hier voor meer informatie over Philip Koppels of de Master Challenge PropTech Strategy

Deel deze post: