Prijsindex: Winkelmarkt zakt verder weg

Gepubliceerd op:

Winkelmarkt zakt verder weg, prijzen kantoren en bedrijfsruimten blijven stijgen
In de eerste helft van 2019 zijn de prijzen van kantoren en bedrijfsruimten gestegen met respectievelijk ruim 13 en 5 procentpunt ten opzichte van 2018. De prijzen van winkelruimten zijn flink gedaald, bijna 7 procentpunt ten opzichte van vorig jaar. Dit blijkt uit onderzoek door de Amsterdam School of Real Estate (ASRE) op basis van cijfers van NVM-dochter Brainbay, Strabo en Stivad.

Prijsindex voor Commercieel Vastgoed
De koopprijzen van kantoren en bedrijfsruimten blijven stijgen. In de eerste helft van 2019 zijn ze ten opzichte van het jaar 2018 gestegen met ruim 13 procentpunt (kantoren) en ruim 5 procentpunt (bedrijfsruimten). Met name de prijsgroei van kantoren valt op. De prijs van winkelruimte neemt flink af met bijna 7 procentpunt ten opzichte van 2018. Het niveau op 1 juli 2019 ligt ruim 50 procentpunt lager dan het topjaar (2009). Dit is in lijn met eerdere berichten over toenemende leegstand van winkelvastgoed, daling van het aantal winkelbeleggingstransacties en afschrijvingen op winkelportefeuilles. De trend in koopprijzen van winkelruimten varieert wel duidelijk tussen de Randstad en de rest van Nederland. In de Randstad stegen de prijzen wel in de afgelopen drie jaar. Terwijl de koopprijs van winkelruimten buiten de Randstad al min of meer afnemen sinds de pre-crisispiek in 2007.

Vergelijking met koopwoningen
De prijzen van koopwoningen zijn toegevoegd als referentie, ter vergelijking. Opvallend is dat sinds de crisisjaren het gat tussen de prijs van koopwoningen en de prijzen van commercieel vastgoed sterk gegroeid is. In het geval van de koopwoningmarkt is de vraag – ondanks het mindere economische tij en een periode van prijsdaling – altijd blijven bestaan, terwijl in het geval van commercieel vastgoed de crisis duidelijk maakte dat de onderliggende koopkrachtige vraag minder groot was dan verondersteld. Het verschil in spanning tussen beide typen markten vertaalt zich in een divergerende prijsontwikkeling.

Technische toelichting
Deze prijsindex is geconstrueerd door de Amsterdam School of Real Estate (ASRE) en geïnitieerd en medegefinancierd door NVM Business. De index wordt sinds 2019 voortgezet als samenwerking met NVM-dochter Brainbay, . Andere financier is de ASRE. De data zijn afkomstig van Brainbay, Strabo en Stivad.

Het betreft hier een zogenoemde hedonische prijsindex. Voor meer informatie over de methodologie en de totstandkoming van de index verwijzen we je naar dit achtergronddocument en naar deze methodische aanvulling
Neem contact op met prof. dr. Edwin Buitelaar (ASRE), 06 46 93 46 30 of e.buitelaar@asre.nl.

Deel deze post: