Prijzen commercieel vastgoed stijgen verder door

Gepubliceerd op:

In de eerste helft van 2017 zijn de prijzen van commercieel vastgoed in lijn met de groei van 2016 door gestegen. De groeipercentages variëren per segment van ruim 2 tot bijna 6 procent ten opzichte van de gemiddelde prijs in eind 2016. Dit blijkt uit de halfjaarlijkse prijsindex voor commercieel vastgoed van de Amsterdam School of Real Estate (ASRE) op basis van cijfers van NVM Business, Strabo en StiVAD.

Prijsindex voor Commercieel Vastgoed

De koopprijzen van bedrijfsruimten, winkels en kantoren blijven stijgen. In het eerste half jaar van 2017 zijn ze gestegen met 2,2% (bedrijfsruimten), 3,3% (winkels) en 5,6% (kantoren), ten opzichte van 2016. Winkelprijzen groeien daarmee in ongeveer hetzelfde tempo als in 2016 (de prijsstijging over het gehele jaar 2016 bedroeg 6,8%). De prijzen van kantoren groeien harder dan het jaar ervoor (over heel 2016 was de groei 6%, dus bijna hetzelfde als de eerste helft van 2017). De prijsstijging van bedrijfsruimten blijft niet alleen achter bij de andere segmenten, maar ook enigszins bij de eigen groei een jaar eerder (7,3% over 2016).

De groei van de prijs van bedrijfsruimten mag dan relatief klein zijn, qua prijsniveau komt dit segment hoger uit dan de andere twee. Daar waar de prijs van bedrijfsruimten boven het niveau van het basisjaar (2000) ligt, liggen de prijzen van winkels en kantoren daar nog altijd (net) onder.

Prijsontwikkelingen vergeleken met de koopwoningmarkt

Alhoewel de prijs van commercieel vastgoed stijgt, is de daling die sinds 2008 is ingezet nog lang niet goed gemaakt. Dat staat in schril contrast tot de gemiddelde prijs op de koopwoningmarkt, die zich inmiddels al op een historisch hoog niveau bevindt. In de eerste helft van 2017 stegen de prijzen op die markt met bijna 9% ten opzichte van het eind van 2016.

Leegstandscijfers van de winkel- en kantorenmarkt bevestigen dat markten voor commercieel vastgoed relatief ontspannen zijn, ondanks de aantrekkende opname op specifieke kantoorlocaties en in specifieke winkelgebieden. Dat er ondanks de zich nauwelijks herstellende vraag naar commercieel vastgoed toch sprake is van prijsstijgingen, heeft mede te maken met de beleggingsdrang die het gevolg is van het grote beschikbare beleggingsvermogen in combinatie met de lage rente.

De interesse van met name internationale beleggers in Nederlands commercieel vastgoed is groot. Uitgaande van de cijfers van NVM Business werd er in het eerste halfjaar van 2017 circa 4,1 miljard euro in Nederlands commercieel vastgoed belegd, tegen 3 miljard euro in dezelfde periode in 2016. In de eerste helft van 2017 was ruim driekwart van het belegd vermogen afkomstig uit het buitenland. Door de grote vraag naar commercieel vastgoed is er op de beleggingsmarkt voor commercieel vastgoed schaarste ontstaan aan kwalitatief hoogwaardige beleggingsmogelijkheden. Die schaarste leidt ertoe dat de prijzen stijgen.

Deel deze post: