Koopprijs van bedrijfsruimten en kantoren blijft stijgen

Gepubliceerd op:

In 2017 zijn de prijzen van bedrijfsruimten en kantoren met respectievelijk 4 en 6 procent gestegen ten opzichte van 2016. De prijzen van winkelruimten zijn daarentegen gedaald met ongeveer 5 procent. Dit blijkt uit onderzoek van de Amsterdam School of Real Estate (ASRE) op basis van cijfers van NVM Business, Strabo en StiVAD.

Prijsindex voor Commercieel Vastgoed

De koopprijzen van bedrijfsruimten en kantoren blijven stijgen. In 2017 zijn ze ten opzichte van 2016 gestegen met 4,2% (bedrijfsruimten) en 6,4% (kantoren). De prijsgroei van kantoren is daarmee ongeveer even groot als in het jaar ervoor. De groei van de prijzen van bedrijfsruimten is wat minder, maar qua niveau ligt dit segment als enige van de drie segmenten boven het basisjaar (2000).

Opvallend is dat de prijzen van winkelruimten zijn gedaald (met 5,1%) ten opzichte van 2016, terwijl de voorlopige cijfers in de eerste helft van het jaar nog op een voorzichtige stijging duidden. Het lijkt erop dat het vertrouwen in de winkelmarkt afneemt. Deze bevinding wordt ondersteund door een nog altijd relatief hoog gemiddeld leegstandspercentage (1) , met name door de faillissementen van een aantal grote winkelketens in recente jaren zoals V&D, Miss Etam, Schoenenreus, House of Shoes, MS Mode, Mitra en McGregor. En het wordt ondersteund door een afnemende planvoorraad voor nieuwe winkels (2).

Prijsontwikkelingen vergeleken met de koopwoningmarkt

Om de prijsontwikkeling van commercieel vastgoed beter te kunnen duiden, hebben we die afgezet tegen die van koopwoningen. Zowel qua groei – de prijs van koopwoningen groeide in 2017 met ongeveer 12 procent – als qua niveau blijft commercieel vastgoed (ver) achter. Daar waar de gemiddelde woningprijs inmiddels de pre-crisispiek van 2007 overstijgt, komt die van commercieel vastgoed (met uitzondering van bedrijfsruimten) niet boven het niveau van 2000 uit.


Technische toelichting

Deze prijsindex is geconstrueerd door de Amsterdam School of Real Estate (ASRE) op verzoek van, en medegefinancierd door, NVM Business. Andere financier is de ASRE. De data zijn afkomstig van NVM Business, Strabo en StiVAD.

Het betreft hier een zogenoemde hedonische prijsindex. Voor meer informatie over de methodologie en de totstandkoming van de index verwijzen we u naar dit achtergronddocument: Naar een prijsindex voor commercieel vastgoed. En naar deze methodische aanvulling: Methodische toelichting.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Edwin Buitelaar (ASRE), 06 46 93 46 30 of e.buitelaar@asre.nl.


1 http://www.clo.nl/indicatoren/nl2151-leegstand-winkels
2 http://www.vastgoedmarkt.nl/projectontwikkeling/nieuws/2018/03/herstel-detailhandel-moedigt-ontwikkelaars-nauwelijks-aan-2-101131054?utm_source=Vakmedianet&utm_medium=email&utm_campaign=180320-vgm-abo&tid=TIDP378217X18F2FDE8A65F4AAC95B753E086054209YI4

Deel deze post: