Real Estate Analytics: de ontbrekende schakel

Gepubliceerd op:

In theorie worden bij investeringsbeslissingen en taxaties alle beschikbare data meegewogen. Maar tussen theorie en praktijk gaapt een kloof.

Het schort binnen de vastgoedsector meestal niet aan marktkennis en ook de benodigde datascience is doorgaans wel voor handen. Het is de schakel ertussen die ontbreekt: professionals die de verbinding tussen deze twee disciplines kunnen leggen zijn schaars. Hoe gaan grote en kleine vastgoedorganisaties al die versnipperde data interpreteren en vertalen in een gericht advies?

In de deelopleiding Real Estate Analytics leert de Amsterdam School of Real Estate zijn studenten een breed aantal toepassingen van data-analyse binnen de vastgoedsector. “De methoden van dataonderzoek én de verschillende toepassingsmogelijkheden komen aan bod. Vastgoedprofessionals leren er welke methoden geschikt zijn voor welk soort datatoepassing, wat zij kunnen bereiken met de verschillende toepassingen en hoe deze de werkprocessen binnen ondernemingen beïnvloeden en veranderen”, zegt programmamanager Jantine Schrader.

“Er wordt in de opleiding ook aandacht besteed aan het ethisch en juridische kader bij het gebruik van data. Daarnaast wordt de implementatie van data-oplossingen binnen de organisatie besproken. Welke stakeholders zijn hierbij van belang en hoe worden dataoplossingen succesvol in gebruik genomen?”

Real Estate Analytics bouwt voort op de vaardigheden uit de kernvakken van de MSRE-opleiding: Investeringsanalyse en Marktanalyse. “De statistische en rekenkundige methoden en technieken uit deze deelopleidingen zijn onmisbaar en daarom kent de opleiding voor aanvang een instroomtoets voor studenten die deze vakken nog niet hebben afgerond”, legt Schrader uit.

De opleiding is opgebouwd uit hoor- en werkcolleges. Tijdens de werkcolleges wordt gewerkt aan verschillende casussen en wordt onder begeleiding van docenten geoefend met het toepassen van de verschillende methoden van data-analyse. Het vak wordt afgesloten met een integraal eindtentamen.

Persoonlijk gesprek
Overweeg je de opleiding Real Estate Analytics aan de Amsterdam School of Real Estate? Kom vrijblijvend op gesprek. Met onze studieadviseur of een van onze programmamanagers bespreek je jouw ideeën en kun je je vragen voorleggen. Je krijgt persoonlijk advies over je opleidingskeuze of over het financieren van de opleiding.

Wanneer je ervoor kiest om naast je werk te gaan studeren, kies je voor een investering in jezelf. Als je je inschrijft voor de opleiding Real Estate Analytics betekent dit studeren van februari tot juli. In deze periode moet je rekening houden met een tijdbelasting van ongeveer twintig uur per week. De colleges vinden één keer per week plaats bij de ASRE.

Wat kost dat?
De kosten bedragen negenduizend euro. Het cursusgeld is inclusief syllabi, maar exclusief studieboeken. De kosten hiervan De opleiding is vrijgesteld van btw.

Deel deze post: