‘Rendement opleiding stijgt door hybride leren’

Gepubliceerd op:

Van het jaar 2021 staat in elk geval het begin nog in het teken van het coronavirus. ASRE-directeur Leo Uittenbogaard blikt vooruit op nieuwe opleidingen en hoopt op hernieuwde gezelligheid aan de bar in het gebouw aan het IJ.

“De uitbraak van corona overviel iedereen, maar tijdens de tweede lockdown begaven wij ons al op bekend terrein. De prioriteit voor een opleidingsinstituut als de ASRE is continuïteit – ervoor zorgen dat studenten nauwelijks vertragingen oplopen. Dat is ons goed gelukt.

Opnieuw zagen wij dat online leren voor ons geen disruptor is in de zin dat online courses traditionele opleidingen verdringen. In tegendeel zelfs, door zoveel mogelijk kennis online over te dragen, stijgt het rendement van de contacturen in onze opleidingen. Onze kennisvideo’s voorkomen dat studenten stapels taaie boeken moeten doorwerken en komen zij met méér parate kennis naar de colleges. Daardoor kunnen docenten en studenten veel dieper op het benutten van de materie ingaan. Dat is in essentie het rendement van onze opleidingen en bovendien wordt studeren zo een stuk leuker.

Corona versnelt ontwikkelingen
Corona heeft allerhande ontwikkelingen in de vastgoedsector versneld. Dat betekent dat ook de grenzen van het vakgebied sneller verschuiven, bijvoorbeeld op een terrein als dat van Real Estate as a Service. Die ontwikkeling leidt tot nieuwe vormen van beleggen, die draaien om het leveren van diensten in plaats van het verhuren van vierkante meters. Maar ook een onderwerp als de energietransitie leidt tot vernieuwing in ons vak, doordat de bestaande voorraad moet veranderen. Om aan de vraag naar specifieke kennis hierover te voldoen, hebben wij Master Challenges ontwikkeld.

Master Challenges zijn korte programma’s waarin MSRE-studenten, MRE- en MSRE-alumni samen met vooruitstrevende docenten gedurende vier intensieve dagen nieuwe kennis vergaren langs de randen van het vastgoedvak. Vanaf juni starten vier Master Challenges over Real AssetsDe Duurzame Stad, Energietransitie en Real Estate as a Service. Later volgen challenges over Financial Engineering en Prop- & Fintech Strategy.

Nieuwe opleidingen in teken van woningtekort
Om vastgoedprofessionals klaar te stomen voor het oplossen van het nijpende woningtekort, starten wij dit jaar twee nieuwe opleidingen. De eerste is de opleiding Werking van de Woningmarkt die ingaat op de verschillende actoren en hun drijfveren, de wisselwerking tussen ruimtelijke ordening en de woningmarkt, de demografische ontwikkeling, de invloed van de economie en fiscale en financiële randvoorwaarden.

De tweede nieuwe opleiding over de woningmarkt is Strategie voor Gebiedsontwikkeling, waarin de ASRE samenwerkt met de aan TU Delft gelieerde Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG). Vastgoedprofessionals krijgen hierin kennis en vaardigheden aangereikt voor de vroege fase van gebiedsontwikkeling. Succes daarin staat of valt met de samenwerking tussen betrokken partijen. De basis hiervoor is vertrouwen, begrip voor de doelstellingen van de ander en het besef elkaar nodig te hebben. Alleen zo kunnen juridische en financiële samenwerkingen worden aangegaan die tegelijkertijd robuust én flexibel zijn.

Einde corona-ellende
In dit nieuwe jaar hopen wij vurig onze studenten snel terug te zien in de collegezalen in ons gebouw aan het Amsterdamse IJ. Na de zomer moet het vaccin wel korte metten hebben gemaakt met corona en de ellende die daarbij hoort. Dan wordt het hoog tijd om uitgebreid met elkaar over het vak te praten bij een borrel aan de bar van de ASRE.”

Deel deze post: