René Hogenboom aan ‘t woord

Gepubliceerd op:

Welke opleiding heb je gedaan bij de ASRE?
Ik heb vorig jaar de Businesscase zorgvastgoed gevolgd en recent de blended course Inleiding Fundmanagement.

Waarom heb je voor deze opleiding gekozen?
Ik geloof in het concept van life long learning, zelfs nu ik gepensioneerd ben, maar nog wel actief ben in de vastgoedmaterie als bijvoorbeeld voorzitter van de Raad van Advies van een vastgoedfonds voor particuliere beleggers. Ik was van 2005 tot vorig jaar bestuurslid/penningmeester van de ASRE en o.a. betrokken geweest bij de besluitvorming over het introduceren van blended courses als nieuwe onderwijsvorm. Ik was dus erg benieuwd naar de concrete opzet van deze courses en besloot Inleiding Fundmanagement te volgen.

Hoe is het bevallen? Wat is voor jou de waarde van de opleiding?
Het is mij goed bevallen door de heldere opzet met instructieve videocolleges, literatuuropgave, toetsen en opdrachten, terwijl je dat allemaal in je eigen tijd qua tempo kunt inrichten. Als afsluiter hadden we een bijeenkomst voor alle cursisten bij de ASRE waar een bestudeerde case werd behandeld. Ter afronding ontvang je een certificaat van deelname en mits aan alle opdrachten, toetsen e.d. in voldoende mate is voldaan, levert het 7 PE punten op. Als voormalig directievoorzitter van Altera Vastgoed is Fundmanagement mij natuurlijk niet vreemd en ik kan vanuit dat inzicht constateren dat aan het doel van de cursus, namelijk een inleiding in Fundmanagement, zeker wordt voldaan. Alle relevante onderwerpen worden vanuit een breed overzicht behandeld, waardoor je al werkende bekend raakt met de materie. Als je dieper in de materie wilt duiken kun je vervolgens naadloos aansluiting zoeken bij het overige onderwijsaanbod van de ASRE.

Hoe heb je de tijd bij de ASRE ervaren?
Als bestuurder heb ik natuurlijk in die twaalf jaar veel zien passeren: de verhuizing naar het IJ, de accreditaties, de effecten van de crisis op het onderwijsaanbod en de bedrijfsvoering e.d. Wat nooit ter discussie heeft gestaan, is de kwaliteit van het vastgoedonderwijs. Dat heb ik als “student” aan den lijve mogen ervaren. Vakinhoudelijk to the point met goede terzake deskundige docenten, goed georganiseerd en begeleid. En vooral ook veel keuzemogelijkheid in de te volgen onderwerpen en zodanig modulair dat er voor verdere verdieping gekozen kan worden.

Vertel nog iets over jou als persoon/ over je carrière/functie bij je bedrijf of over je wensen/ plannen voor de toekomst.
Heb je even? Ik laat mijn carriere/functie maar even zitten als gepensioneerde. Alhoewel ik zeker nog geïnteresseerd ben in toezichtfuncties. Daarnaast ben ik lid van de commissie van toelating en integriteit van de IVBN, sparring adviseur van de start up Storage Share en heb ik een ontmoetingsplatform opgericht voor gepensioneerde voormalige directieleden in het vastgoed SiRE (seniors in real estate). Genoeg om actief te zijn in de vastgoedmaterie en dus ook om bij te blijven

Wie ben je?
Naam: René Hogenboom
Leeftijd: 67
Werkgever: gepensioneerd

Deel deze post: