Student MRE aan ‘t woord

Gepubliceerd op:

Welke opleiding doe je?
In 2015 heb ik de MSRE deelopleiding Investeringsanalyse gedaan. In september 2016 ben ik begonnen met de MRE opleiding.

Wie ben je?
Mijn naam is Xander van Beers en ik ben 39 jaar. Ik werk in Amsterdam bij woningcorporatie Stadgenoot en ben daar ontwikkelingsmanager bij de afdeling Projectontwikkeling.

Waarom heb je voor de MRE gekozen?
Ik heb een achtergrond in stedenbouwkunde en conceptontwikkeling voor projectontwikkeling voor stedelijke vernieuwing. Toen ik startte als ontwikkelmanager had ik behoefte om me meer inhoudelijk te verdiepen in financiële en juridische aspecten van vastgoedopgaven. Ik heb bewust gekozen voor Investeringsanalyse, omdat dit vak een basisonderdeel is van zowel de MSRE en MRE opleiding en omdat het inhoudelijk het beste aansloot bij de kennisuitbreiding waar ik naar op zoek was. Na een intensief semester heb ik een jaar de tijd genomen om te bedenken of en welke volledige masteropleiding ik wilde volgen. Uiteindelijk heb ik voor de MRE opleiding gekozen vanwege de combinatie van inhoudelijke verdieping en strategische verbreding.

Hoe bevalt het? Wat is voor jou de waarde van de opleiding?
De ASRE biedt een dynamische en inspirerende omgeving. Hierdoor trekt zij bijzonder gekwalificeerde docenten en ambitieuze studenten aan. Dit resulteert niet alleen in een divers onderwijsprogramma, maar ook in een actief en ontspannen netwerk van vastgoedprofessionals. Na veertien jaar werkervaring heb ik de behoefte om stil te staan bij de uiteenlopende facetten van de vastgoedwereld en om bewuster sturing te geven aan de verdere verloop van mijn loopbaan. De MRE biedt hiervoor een uitstekende basis.

Hoe ervaar je de tijd bij de ASRE?
Het onderwijsprogramma is gevarieerd, sluit aan op de dagelijkse praktijk, maar loopt ook op de trends vooruit. De afwisseling van inhoudelijke kennisvakken met een meer reflecterend leadershiptraject zorgt voor een versnelling in mijn ontwikkeling, die ik direct in de praktijk kan toepassen. Het traject is intensief en op bepaalde momenten tijdrovend. Het groepsverband met medestudenten zorgt echter voor een inspirerende uitbreiding van mijn professionele en sociale netwerk.

Vertel nog iets over jou als persoon of over je carrière/functie bij je bedrijf of over je wensen/ plannen voor de toekomst.
Als ontwikkelingsmanager voor een woningcorporatie begeef ik me op het raakvlak van volkshuisvestingsvraagstukken, stedelijke ontwikkeling en het realisatietraject met (bouw)partners. Actueel en buitengewoon enerverend is het huidige kantelpunt waarin de stedelijk vernieuwing van Amsterdam zich bevindt na jaren van beperkte ontwikkeling. De geïntensiveerde samenwerking tussen gemeente, corporaties en marktpartijen zorgt voor nieuwe dynamiek, die hopelijk resulteert in de nodige groei van Amsterdam op innovatieve wijze. Met de ervaring die ik nu opbouw vanuit deze positie in combinatie met de MRE opleiding hoop ik te kunnen bijdragen aan de verbetering en verduurzaming van de stad.

Gerelateerde artikelen
De MRE naar New York
Verschillen MRE en MSRE – Arthur Marquard, programma manager MSRE

Deel deze post: