Studieroute MRA: Integrale gebiedsontwikkeling

De MRA-gemeenten hebben de gezamenlijke ambitie om tot 2030 175.000 woningen te bouwen. Die productie moet voor het grootste deel binnenstedelijk plaatsvinden. Deze grote kwantitatieve en kwalitatieve opgave vraagt om specifiek kennis van integrale binnenstedelijke gebiedsontwikkeling.

Om deze kennis binnen gemeenten te vergroten is door het kernteam versnelling MRA en de ASRE een studieroute opgezet. Medewerkers van MRA-gemeenten kunnen hun kennis en inzicht over integrale gebiedsontwikkeling vergroten met de studieroute die de Amsterdam School of Real Estate voor de Metropoolregio Amsterdam heeft ontwikkeld. De eerste lichting van MRA-studenten is in 2021 gestart met deze studieroute.

Advies & contact

Achtergrond en leerdoel

De studieroute is ontwikkeld naar aanleiding van de versnelling van de woningbouwopgave in de Metropoolregio. Dit vergt veel van medewerkers, waaronder brede en multidisciplinaire kennis. Betrokkenen bij complexe, langdurige ontwikkelingsprocessen zijn veelal specialist op onderdelen, maar lang niet altijd kenner van de volle breedte van het vak. Het eigen beleid en de mogelijkheden daarin zijn gesneden koek, maar de specifieke belangen en speelruimte binnen het ontwikkelproces van samenwerkingspartners zijn niet altijd voldoende bekend. De studieroute beoogt deelnemers de kennis en inzichten te bieden om die multidisciplinaire vraagstukken te kunnen integreren in samenhangende plannen. Om daarmee te kunnen participeren in complexe ontwikkelingsprocessen.

Opbouw van de studieroute

Deze ASRE-studieroute is modulair en bestaat uit zes los te volgen korte opleidingen uit het aanbod van de ASRE.

Een deel van het programma bestaat uit zogeheten blended courses, basisopleidingen. Dit zijn digitale opleidingen met een afsluitende bijeenkomst bij de ASRE in huis. Ook zijn er drie Executive Education-opleidingen die worden gevolgd bij de ASRE. Het geheel kan in een studiejaar doorlopen worden. Door de modulaire opzet is het mogelijk ook langer de tijd te nemen. Neem daarvoor contact op met de ASRE.

Eisen

Minimaal hbo werk- en denkniveau en minimaal twee tot drie jaar relevante werkervaring.

Kosten

Alle modules zijn los te volgen tegen de standaardkosten. Voor degenen die de studieroute Integrale Gebiedsontwikkeling in zijn geheel afnemen geldt een korting van 10%.

Studieroute MRA: integrale gebiedsontwikkeling

Integrale Gebiedsontwikkeling

Het programma bestaat uit drie blended courses en drie compacte opleidingen.

Blended courses

De basiskennis bestaat uit de drie onderstaande blended courses die – op de afsluitende bijeenkomst bij de ASRE na – online gevolgd worden.

NB.
Vastgoedrekenen online: Instroom mogelijk gedurende gehele collegejaar sep-jul

Modules

De volgende drie compacte Executive Education-opleidingen zijn in de MRA-studieroute Integrale Gebiedsontwikkeling opgenomen.

NB.
Binnen de Studieroute MRA volg je Locatieontwikkeling & Grondexploitatie niet van 18 okt t/m 13 dec maar van 19 jan t/m 15 mrt 2024

Advies & contact

Wil je meer informatie over de geadviseerde route stuur dan een email naar Nannette Vlek (n.vlek@asre.nl)

Aanbevolen route Integrale Gebiedsontwikkeling
  • Strategie voor Gebiedsontwikkeling
  • Locatieontwikkeling en Grondexploitatie
  • Woningontwikkeling
  • Vastgoedrekenen online
  • Vastgoedfinanciering
  • Recht bij Vastgoedontwikkeling

Dit vinden onze studenten