Studieroutes voor organisaties

Een combinatie van ons opleidingsaanbod

Kennis veroudert steeds sneller in de dynamische wereld van het vastgoed. Ook wordt het vakgebied multidisciplinair en steeds breder. Met een selectie van modules uit het opleidingsaanbod van de ASRE kunnen organisaties een studieroute voor medewerkers uitstippelen en de ontstane kennislacunes vullen, op verzoek aangevuld met een thema of casus uit de organisatie. Zo ontstaat een organisatiespecifieke route, samengesteld uit een combinatie van onze ASRE online-, Executive Education-opleidingen en – in sommige gevallen – MSRE-deelopleidingen.

Wil je vrijblijvend van gedachten wisselen over de mogelijkheden van een studieroute voor je organisatie? Neem dan contact op met John Verhoeven.

Advies & contact

Voorbeelden van Studieroutes

Integrale gebiedsontwikkeling

Deze studieroute is samengesteld voor de MetropoolRegio Amsterdam naar aanleiding van de noodzaak de woningbouwopgave te versnellen. Dit vergt veel van betrokkenen, waaronder brede en multidisciplinaire kennis. De route bestaat uit:

Projectontwikkeling nieuwe stijl

Branchevereniging WoningbouwersNL heeft een aantal ASRE-opleidingen opgenomen in de opleiding Projectontwikkeling nieuwe stijl die zij haar leden aanbiedt. De route leert deelnemers een gedegen investeringsvoorstel voor een (her-)ontwikkelingsopgave op te stellen. Onderstaande opleidingen zijn onderdeel van deze route, waaraan WoningbouwersNL een eigen module heeft toegevoegd:

Real Estate Valuation 

In overleg met het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) is een academische route naar het meester-gezeltraject samengesteld.  De modulaire route kan deels tijdens het meester-gezeltraject worden gevolgd, zodat de student snel in het NRVT kan worden opgenomen. Ook biedt de studieroute vrijstellingen voor diegenen die later de MSRE-opleiding willen volgen, mits vooraf de toelatingsprocedure hiervoor is doorlopen. De route Real Estate Valuation bestaat uit:

Woningcorporaties

Deze studieroute is samengesteld naar aanleiding van de steeds grotere opgaven van corporaties. Voor zaken als beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen, verduurzaming en leefbaarheid wordt meer dan ooit naar corporaties gekeken. Deze studieroute beoogt deelnemers kennis en inzicht te bieden met betrekking tot verantwoorde investerings- en exploitatiebeslissingen. Deze route bestaat uit:

Vastgoedexploitatie

In hoog tempo worden steeds meer vraagstukken relevant voor de exploitatie van vastgoed. De maatschappelijke, ecologische en bestuurlijke uitdagingen moeten verbonden worden met traditionele vraagstukken als het optimaliseren van de functionele en financiële waarde. Het vakgebied wordt multidisciplinair. Met een samenhangend pakket opleidingen kunnen vastgoedorganisaties hun medewerkers faciliteren in een integrale benadering van de exploitatie van vastgoed. Deze route bestaat uit

Ook organiseren wij Inhousedagen. De ASRE komt bij jou in huis en presenteert de studie-mogelijkheden. Interesse om een Inhouse te organiseren? Neem contact op: Klik hier.

Dit vinden onze studenten