Het verschil tussen de MRE en MSRE

Gepubliceerd op:

Tijdens de visitatie ten behoeve van de NVAO accreditatie van de ASRE masterprogramma’s vond discussie plaats over wat nu de verschillen zijn tussen de MRE en MSRE-opleiding. Aangezien deze vraag regelmatig terugkeert is het nuttig om hier nog eens kort bij stil te staan.

Om de verschillen tussen de MRE en MSRE-opleiding te begrijpen, moeten we terug naar de ontstaansgeschiedenis van de ASRE. In 1989 werd het instituut als kenniscentrum opgericht in een samenwerking tussen brancheorganisaties, overheid en de Universiteit van Amsterdam (UvA), met als doel kennis en onderwijs te bundelen in één centrale organisatie. De bijbehorende opleiding werd de “PDOV- opleiding” genoemd: Postdoctorale Opleiding in de Vastgoedkunde en enkele jaren na de start in 1989 werd hier door de UvA de titel MRE aan verleend. De opleiding kenmerkte zich door een sterk inhoudelijk karakter.

Arthur_MarquardDoor de sterke groei en professionalisering van de vastgoedkunde deden zich rond de eeuwwisseling twee problemen voor: de vraag naar de MRE-opleiding was te groot geworden om alle studenten te kunnen plaatsen en de kennisgroei binnen de sector maakte het onmogelijk om alle onderwerpen in een tweejarig programma aan te kunnen bieden. De ASRE besloot de capaciteit van de MRE niet uit te breiden, maar specialistische programma’s te ontwikkelen van een half jaar, die de mogelijkheid boden om diep op één specifiek onderwerp in te gaan. Deze specialistische programma’s werden ontwikkeld tussen 1999 en 2002. Toen zij het complete kennisveld van de vastgoedkunde bestreken, werd besloten om ze te combineren tot een nieuwe masteropleiding, de huidige MSRE – een masteropleiding met specialistische keuzemogelijkheden.

Met de ontwikkeling van de MSRE-opleiding lag tevens de weg vrij om de MRE door te ontwikkelen naar een programma dat sterker gericht was op strategie- en managementvraagstukken.

De kernvakken Investeringsanalyse en Marktanalyse van zowel de MRE als de MSRE hebben binnen het MSRE-programma meer studiepunten en een uitgebreidere verdieping dan binnen de MRE-opleiding, conform het managementgerichte versus het specialistische karakter van de programma’s. Daarmee werd ook de doelgroep van beide opleidingen scherper afgebakend: met meer aandacht voor strategische besluitvorming, persoonlijke ontwikkeling en managementvaardigheden richt de MRE zich op beslissers in de sector en met de mogelijkheid tot het bieden van diepgang, analyses en specialisaties richt de MSRE zich op inhoudelijke analisten en professionals binnen de sector.

De MSRE kenmerkt zich door de keuzemogelijkheid uit de specialisaties Vastgoedbeleggen, Gebieds- & Vastgoedontwikkeling en Real Estate Valuation. De MRE kenmerkt zich juist door de leerlijn Leadership, Strategy & Real Estate (LSRE), waarbij voor verschillende vastgoedorganisaties besluitvormingsprocessen op uiteenlopende managementniveaus centraal staan. Waar in de MSRE meer nadruk ligt op inhoudelijke casuïstiek, wordt er bij de MRE meer aandacht besteed aan training van vaardigheden en aan simulatie. Om binnen de MRE voldoende aandacht te kunnen geven aan de verschillende LSRE-onderwerpen zijn de basisvakken Marktanalyse en Investeringsanalyse daar wat korter en bondiger van aard dan binnen de MSRE en wordt de kennis uit het vastgoeddomein in z’n geheel genomen op een wat generalistischer niveau behandeld.

Op deze wijze kunnen de opleidingen duidelijk ten opzichte van elkaar worden geprofileerd:

  • De MRE is een strategische managementopleiding, die put uit een inhoudelijk vastgoeddomein.
  • De MSRE is een inhoudelijke specialistische vastgoedopleiding met keuzemogelijkheden en bedrijfsgerichte toepassingen.

Deel deze post: