Wetenschappelijke accreditatie

Gepubliceerd op:

De NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie) heeft de masteropleidingen MRE en MSRE van de Amsterdam School of Real Estate (ASRE) positief beoordeeld. De MRE en de MSRE zijn tot april 2023 geaccrediteerd als post-initiële masteropleiding in het wetenschappelijk onderwijs.

Deze heraccreditatie van de ASRE masteropleidingen betekent dat alle standaarden van het NVAO kader positief zijn beoordeeld (voldoende, goed en excellent). De opleidingen van de ASRE kenmerken zich door kleinschaligheid, voor en door een specialistisch werkveld. Het instituut is ooit opgericht om professionalisering in de vastgoedsector te stimuleren en mede te ontwikkelen. Deze sterke verbinding tussen academische oriëntatie en praktijk is nog altijd een kern van de opleidingen. De ASRE is in Nederland een voorloper met haar academische masteropleidingen op het terrein van vastgoed en spant zich in om deze positie te behouden. De ASRE onderhoudt daarbij goede contacten met het werkveld en de academische wereld.

Volgens de visitatiecommissie van de NVAO: “De opleidingen hebben de eindkwalificaties op adequate wijze vertaald naar het onderwijsprogramma. Zichtbaar is dat praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek een centrale plaats inneemt in de opleidingen. Daarnaast is de koppeling naar de actualiteit sterk.” De ASRE kan bogen op een uit relevante disciplines zorgvuldig samengesteld en hoog gekwalificeerd docententeam. De docenten zijn zeer betrokken, gedreven en hanteren een persoonlijke aanpak. In het onderwijs werken academische docenten en praktijkdocenten nauw samen om optimaal aan te sluiten bij de praktijk van de studenten, maar ook om een kritische houding te ontwikkelen die past bij een academicus. De praktijkdocenten hebben een sterke band met de vastgoedsector, zodat wordt gewaarborgd dat de opleidingen naast het voldoen aan de academische vereisten ook aansluiten op de behoeften uit de praktijk.

De visitatiecommissie stelt vast dat de ASRE beschikt over een excellente huisvesting en materiële voorzieningen. Deze ondersteunen optimaal de realisatie van de onderwijsprogramma’s. Verder beschikken de opleidingen over een adequaat systeem van toetsing. De vakken in beide opleidingen worden getoetst met een variatie aan toetsen, waarbij toetsing in de vorm van case-opdrachten regelmatig terugkomt. De gehanteerde toetsvormen zijn passend en de toetsen laten een duidelijke opbouw van kennis en inzicht naar toepassing op nieuwe contexten zien.

De MRE is de topopleiding voor strategische vastgoedbeslissers. Voor professionals die zich op een deelgebied willen specialiseren is er de MSRE masteropleiding.

Deel deze post: