Vastgoedfinanciering
10

Vastgoedfinanciering

Periode

Start 19 september 2022 (instroom mogelijk tot 3 weken na de start)

Collegedag

10 online collegeweken met één afsluitende plenaire bijeenkomst

Sinds de kredietcrisis zijn de financieringsbronnen van ontwikkelaars aanzienlijk gewijzigd. Naast bancaire financiering wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van forward funding, co-financiering en het inbrengen van meer eigen vermogen. In deze opleiding gaan we eerst in op de basisprincipes van vastgoedfinanciering. Vervolgens wordt er ingegaan op de manieren waarop ontwikkelaars hun projecten kunnen financieren. Hoe zien de eisen van de verschillende financiers eruit? En hoe verschillen de eisen per type ontwikkelaar, bijvoorbeeld ten aanzien van de loan to value? Ook besteden we aandacht aan enkele exotische financieringsvormen als private-equity en crowd-funding. Als laatste wordt er ingegaan op het beheersen van risico’s, de regulering die daaraan ten grondslag ligt en wordt er een blik geworpen op de toekomst van vastgoedfinanciering.

 

Na het volgen van deze opleiding ben je in staat een gedegen inschatting te maken van de belangrijkste mogelijkheden en bijbehorende risico's qua financieringsaspecten voor jouw project.

 

Uniek blended  karakter

Blended learning is een geïntegreerde combinatie van traditioneel contactonderwijs en ’online’ onderwijs. Het unieke blended karakter van deze opleiding biedt je als deelnemer de mogelijkheid grotendeels zelf te bepalen wanneer je deze opleiding volgt. In de eerste periode volg je de online modules met online interactie via de diverse fora en opdrachten. Afsluitend vindt er een plenaire sessie plaats bij de ASRE in Amsterdam. Tijdens deze plenaire sessie wordt er een integrale casus m.b.t. een financieringsvoorstel behandeld, zodat de kennis en ervaring van zowel docenten als studenten optimaal wordt benut. De brug slaan tussen theorie en praktijk staat hierbij centraal. Interactie, toepassing en perspectief vanuit diverse disciplines zorgen hierbij voor maximaal leerrendement. Deze plenaire sessie vindt plaats op vrijdag 10 december 2021.

“Het is erg leuk om na de online modules de opleiding met een interactieve lesdag bij de ASRE af te sluiten.”

Netty Blokland, projectmakelaar en conceptontwikkelaar, alumna nov 2017


Aanmelden, toelating & kosten
Wanneer je je inschrijft voor de opleiding Vastgoedfinanciering betekent dit dat je vanaf 19 september 2022 van start kan gaan met deze blended course en op 23 november 2022 een afsluitende plenaire sessie bijwoont bij de ASRE. In deze periode moet je rekening houden met een tijdbelasting van ongeveer 2 tot 4 uur per week. Neem voor meer informatie contact op. De kosten zijn € 995,-. De opleiding is 10 PE-punten waard. Meer informatie over het krijgen van een subsidie? Ga naar het STAP-budget.


Instroom is mogelijk tot en met twee weken na aanvang van de opleiding via het online inschrijfformulier. Indien je je na de gestelde uiterlijke inschrijfdatum nog wilt inschrijven, neem dan contact op met s.morssinkhof@asre.nl, manager Blended Courses, telefoon: 06 39 112 942


Bouw je eigen vastgoedkennis
Deze opleiding kan onderdeel zijn van jouw persoonlijke studiepad bestaande uit meerdere korte opleidingen. Wil je met iemand van de ASRE van gedachten wisselen over welke opleidingen aansluiten bij jouw situatie, neem dan contact op met Stephanie Morssinkhof s.morssinkhof@asre.nl, manager Blended Courses, telefoon: 06 39 112 942. Een voorbeeld van een studiepad bestaande uit meerdere korte ASRE opleidingen is door de WoningBouwersNL overgenomen voor haar opleiding Projectontwikkeling Nieuwe Stijl’.


Docenten
De ASRE zet alleen de beste docenten voor de klas. Dit zijn wetenschappers vanuit universiteiten en experts uit de praktijk. Het team aan docenten bestaat uit ongeveer 150 kern- en gastdocenten. Deze docenten tref je onder andere aan op de online leeromgeving als je Vastgoedfinanciering gaat volgen: Erik Steinmaier MSc, Hans Copier MBA, drs. Herman Klaseboer MSc MSRE MRICS, Martijn Nijland MSc MRE, drs. Ad Buisman RA,

Arthur Marquard
Cloud website Cloud vastgoedkennis
Ron van Bloois
Cloud website Cloud vastgoedkennis
Johan Conijn
Cloud website Cloud vastgoedkennis
Wibo van Ommeren
Cloud website
Arnoud Boot
Cloud vastgoedkennis Cloud vastgoedkennis
Ad Buisman
Cloud website
Fokko Dekker
Cloud website
Herman Klaseboer
Cloud website
Maud Visschendijk
Cloud website
Roel van de Bilt
Cloud website Cloud vastgoedkennis

Swipe om meer docenten te zien.