Privacybeleid

Versie: november 2022

De Amsterdam School of Real Estate (ASRE) hecht veel waarde aan het beschermen van persoonsgegevens van onze studenten, alumni, klanten en de gebruikers van de website.
De ASRE is een onderwijsinstelling die je zo goed als mogelijk van dienst wil zijn en daarbij persoonlijkheid, betrouwbaarheid als ook transparantie erg belangrijk vindt. Voor deze dienstverlening maakt de ASRE gebruik van jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Uitvoeringswet AVG (UAVG), de Telecommunicatiewet, overige toepasselijke wet- en regelgeving en de (ICT) kwaliteitsmanagement standaarden. In deze privacyverklaring vind je meer informatie hierover.

1. De doelen en grondslagen waarvoor wij persoonsgegevens verwerken

De ASRE heeft verschillende doeleinden waarvoor jouw persoonsgegevens worden verwerkt in onze systemen:

Onderwijsdoeleinde
De ASRE verzamelt persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van het onderwijs. Hierbij valt te denken aan de uitvoering van de studieovereenkomst, deelname aan een bijeenkomst of cursus, het diplomaregister, het voeren van een (financiële) administratie en het verlenen van toegang tot de bibliotheek en de digitale leeromgeving. Deze gegevens omvatten o.a. de personalia (naam, woonplaats, telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), leeftijd, geboorteplaats), bankgegevens, gegevens vooropleiding, werkgevergegevens en werkervaring. 

Marketingdoeleinden
De ASRE verzamelt persoonsgegevens, zoals jouw naam, e-mailadres en telefoonnummer voor de volgende marketingdoelen:

  • Om je informatie te sturen via een webformulier, wanneer je deze invult;
  • Om contact met je te kunnen opnemen om jouw vragen te beantwoorden, onze activiteiten toe te lichten of om je uit te nodigen voor een gesprek;
  • Om je op de hoogte te houden van onze activiteiten op jouw interessegebied(en)

De persoonsgegevens worden verwerkt op basis van gerechtvaardigd belang, indien de ASRE van mening is dat de juiste afweging van belangen is gemaakt en er voldoende waarborgen zijn getroffen. Indien de ASRE van deze grondslag geen gebruik kan maken, dan zullen wij je om jouw toestemming vragen.
Daarnaast kan de ASRE foto’s en video-opnames van je maken en gebruiken voor de website en/ of marketingdoeleinden. Dit gebeurt op basis van je toestemming.

Website
Bij het bezoeken van onze website worden er cookies en soortgelijke technieken (zoals pixels) geplaatst. Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij je bezoek lokaal op je eindapparaat worden opgeslagen. Hiermee slaan wij gegevens over het specifieke gebruik van jouw eindapparaat op, maar wij kunnen je niet direct identificeren.

2. Cookies

De ASRE maakt gebruik van verschillende cookies voor de volgende doeleinden:

  • Functionele cookies. Deze technisch noodzakelijke cookies zijn nodig om de website goed te laten functioneren, zodat je bijv. bij een volgend bezoek niet opnieuw jouw gegevens hoeft in te voeren. Denk aan het bewaren van gebruikersnamen, wachtwoorden en persoonlijke instellingen. De grondslag voor deze cookies is gerechtvaardigd belang.
  • Analytische cookies. De ASRE maakt gebruik van Google Analytics om het gebruik van de website te meten en rapporten over de website te genereren. De grondslag is hier toestemming.
  • Tracking/ marketing cookies. Met online advertenties brengt de ASRE haar diensten onder de aandacht. Dit doen we het liefst zo gericht mogelijk om passende advertenties te kunnen laten zien. We gebruiken tracking codes van bijv. Google, Facebook, Twitter en LinkedIn.
    Daarnaast staan op onze website video’s en andere content die je via een button kunt promoten en delen via sociale netwerken. Voor het functioneren van deze buttons plaatsen social mediabedrijven (zoals LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube en Google) cookies, zodat ze je kunnen herkennen wanneer je bent ingelogd op dat sociale netwerk. Ook verzamelen zij hiermee gegevens over de pagina die je deelt. Voor meer informatie over de gegevens die social mediabedrijven verzamelen, verwijzen wij naar de privacyverklaringen van deze bedrijven. De grondslag van deze cookies is toestemming.

Een compleet overzicht van de cookies, inclusief de doeleinden van de gegevensverwerking, de verwerkers en de bewaartermijnen vind je hier.

Voor het bezoeken van onze website vragen wij jouw toestemming om verschillende cookies te laten plaatsen. Je kunt deze weigeren. Ook kun je geaccepteerde cookies altijd verwijderen door je browserinstellingen aan te passen of om je browser zo in te stellen dat alleen cookies van de site die je bezoekt, worden geaccepteerd. Hoe je dit kunt doen, vind je in de handleiding van jouw webbrowser (bijv. Internet Explorer, Mozilla Firefox of Google Chrome).

3. Verstrekking van gegevens aan derden

De ASRE verstrekt slechts gegevens aan derden als wetgeving dit vereist of als er een verwerkingsovereenkomst is tussen de ASRE en de externe partij, zoals aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voor het diplomaregister, de Alumniverenigingen ten behoeve van Alumni activiteiten en de ASRE-nascholing, en aan ICT-dienstverleners om het contact met je optimaal te kunnen onderhouden.
Persoonsgegevens worden door de ASRE in ieder geval niet doorgegeven aan ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

4. Hoe lang worden de gegevens bewaard?

De ASRE bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt. De gegevens gerelateerd aan een opleiding worden op grond van een wettelijke plicht voor de periodes zoals vermeld in de Onderwijs en Examen Regeling (OER) en de algemene wet- en regelgeving bewaard.
Gegevens die nodig zijn voor een optimaal contact worden verwijderd, nadat je hebt aangegeven niet langer informatie over opleidingen (of bijzonderheden) van de ASRE te willen ontvangen.

5. Jouw rechten en contactgegevens

Onder de AVG heb je een aantal rechten waar je gebruik van kan maken. Het betreft hier het recht op inzage, recht op rectificatie, recht op wissing, recht op verwerkingsbeperking en het recht op overdraagbaarheid van jouw persoonsgegevens. Daarnaast kun je in een aantal gevallen bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Voor een uitgebreide uitleg van deze rechten, verwijzen wij je graag naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).
Voor de uitoefening van één van deze rechten, kun je kosteloos contact met de ASRE opnemen via e-mail: info@asre.nl. De ASRE zal binnen 30 dagen reageren op je verzoek.
Het staat je altijd vrij om een klacht in te dienen bij de AP. Zij zullen je dan verder helpen.

6. Wijzigingen

De ASRE kan deze verklaring op ieder moment wijzigen. De laatste versie is te vinden op onze website www.asre.nl.