Betalingsregeling

De ASRE verzorgt niet-bekostigd post-initieel onderwijs. Dit betekent dat wij studiekosten voor onze masteropleidingen berekenen die hoger zijn dan de kosten van bekostigd onderwijs bij de Nederlandse universiteiten. Hoewel je investeert in je toekomst kan het bedrag een drempel opwerpen. Graag willen wij je erop wijzen dat er regelingen zijn waardoor deze drempel misschien minder hoog is dan gedacht.

Levenlanglerenkrediet (LLLK)

Met het LLLK kan je een deel van jouw studiekosten tegen gunstige voorwaarden lenen bij DUO Je kunt maximaal een bedrag lenen ter hoogte van het collegegeld voor de duur van de studie. Een van de voorwaarden voor het LLLK is dat je een door de overheid erkende opleiding moet volgen. Derhalve komen alleen MRE en MSRE studenten in aanmerking voor deze regeling. Op de site van de Rijksoverheid lees je meer over het LLLK.

Aftrekbaar voor werkgevers

De opleidingskosten zijn vrijgesteld van BTW en voor de werkgever aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting. Bovendien kunnen (bouw)bedrijven vaak een beroep doen op opleidingsfondsen.

Belastingvrij schenken

Ouders mogen hun kind(eren) een belastingvrije schenking doen voor een studie. Lees de voorwaarden.

Betalingstermijnen


Masteropleidingen
Het cursusgeld voor de beide masteropleidingen dient uiterlijk 2 weken voor aanvang van de opleiding te zijn voldaan, tenzij anders is overeengekomen. In dat laatste geval dient de betalingstermijn op de factuur te worden gehanteerd. Het cursusgeld is inclusief syllabi, maar exclusief kosten voor studieboeken, studiereizen en reis- en verblijfskosten. De ASRE biedt de mogelijkheid de kosten gespreid te betalen, hiervoor dienen afspraken te worden vastgelegd met de studieadviseur.

Executive Education
Het cursusgeld voor een Executive Education programma dient uiterlijk op de factuur vermelde vervaldatum te worden voldaan aan de ASRE. Het cursusgeld is inclusief studiemateriaal.

ASRE online
Het cursusgeld voor een ASRE online programma dient uiterlijk op de factuur vermelde vervaldatum te worden voldaan aan de ASRE. Het cursusgeld is inclusief studiemateriaal.

Contact studieadviseur


Neem contact met Lot Slatman, de studieadviseur op om deze mogelijkheden te bespreken en afspraken vast te leggen.