ASRE gaat digitaal in zes college-formats

Gepubliceerd op:

Digitale transformatie bij ASRE

De deur van het ASRE-pand aan de Amsterdamse Jollemanhof is gesloten voor studenten. Binnen wordt koortsachtig gewerkt om de geplande hoor- en werkcolleges te verpakken in digitale vorm, zodat lesprogramma’s ondanks de coronacrisis toch doorlopen. Programmamanager Arthur Marquard van de MSRE-opleiding van de ASRE zet zijn ervaringen op een rij.

1. Het online hoorcollege met interactie
Hoorcolleges met interactie zijn online gehouden in de programma’s Microsoft Teams en Big Blue Button. Dat laatste is een open source-applicatie die door de studenten kan worden gestart in de digitale leeromgeving, waarmee zij rechtstreeks deelnemen aan de digitale bijeenkomst. Zij kunnen reageren via chat, maar met microfoon en camera is het ook mogelijk elkaar te horen en in de ogen te kijken. De docenten Marcel Theebe, Jeroen Ligterink en Arthur Marquard hebben hiermee ervaring opgedaan in de opleidingen ‘Investeringsanalyse’ en ‘Inleiding Vastgoedkunde’. Een voordeel is dat de digitale colleges later door deelnemers en afwezigen kunnen worden teruggekeken.

2. De masterclass met vragen
Voor de eindcasus ‘Marktanalyse’ hebben Jop Smit en Arthur Marquard een online mini-masterclass georganiseerd waarin in Teams elke tien minuten een groep studenten inlogde voor het stellen van vragen over de opdracht. Antwoorden kwamen van Rob Wijnen en Peter Joustra van SADC, die het werk van de studenten ook zullen beoordelen. De informatie-uitwisseling verliep prima, waarbij Smit een strakke regie voerde op organisatie en tijd. Elke groep kreeg na afloop een opname van de eigen sessie.

3. De geproduceerde webcast
De ASRE produceert al sinds februari 2020 in een eigen studio videomateriaal voor colleges. De docent staat voor een groene achtergrond, waarin naderhand collegesheets worden gemonteerd. De productie is wel tijdrovend. Het synchroniseren van beeld en geluid en het toevoegen van de sheets is uitbesteed aan een productiebedrijf. Deze vorm van college geven is bij uitstek geschikt voor tijdloze theoretische en methodologische onderwerpen.

4. De webcast in college-setting
Wanneer er minder productietijd is, kan de ASRE-studio worden gebruikt voor het filmen van een klassiek college, met presentatiescherm en flipover. Het eindresultaat oogt misschien wat minder professioneel, maar kan in korte tijd online worden gezet. Bovendien kan de docent aantekeningen en voorbeelden uitschrijven op de flipover. Die mogelijkheid blijkt binnen de andere digitale formats iets lastiger te realiseren.

5. De webcast met schermopname
De schermopname is een eenvoudiger vorm waarbij met laptop en webcam een video wordt gemaakt van het scherm, de docent en zijn uitleg. Deze methode is zeer flexibel doordat in de schermopname niet alleen een Powerpoint-presentatie, maar ook lesvoorbeelden in Excel en Stata kunnen worden getoond. De korte productietijd en relatief kleine bestanden maken schermopnames zeer geschikt voor het geven van uitleg bij opgaves of het uitwerken van voorbeelden.

6. Powerpoint met audio
Een zeer basale, maar effectieve vorm van onderwijs is het toevoegen van een geluidsopname aan een powerpoint-presentatie. Deze techniek is onder andere toegepast door ASRE-docent Maarten Fronik in de opleiding ‘Investeringsanalyse’. Zodra de presentatie start, schuiven de slides vanzelf voorbij in het tempo van de toelichting door de docent. De geringe omvang van de bestanden en korte productietijd maken het eenvoudig snel studiemateriaal voor studenten te ontwikkelen.

Deze zes digitale college-formats zijn slechts een greep uit de meest toegepaste vormen van online lesgeven. Verschillende technieken kunnen natuurlijk ook binnen één presentatie worden gecombineerd. En voor wie het allemaal een tikje te snel gaat is er natuurlijk ook nog de eenvoudige chatbox, waarin vragen kunnen worden gesteld.

Deel deze post: