Vastgoedeconomie Rijksoverheid
38

Vastgoedeconomie Rijksoverheid

Periode

17 mrt t/m 16 juni 2023

Collegedag

Vrijdagen van 14.00 - 18.00 uur

Hoe sturen op waarde in gebiedsontwikkeling en vastgoedontwikkeling

Je bent werkzaam bij één van de diensten aangesloten bij de Raad voor Vastgoed Rijksoverheid. Je bent actief op de vastgoedmarkt om de blauwe en groene beleidsdoelen, infrastructuur- en huisvestingsprojecten te realiseren. Daarvoor is in veel gevallen grondverwerving noodzakelijk. Rijksvastgoed wil je optimaal exploiteren, en als het niet tot het strategisch bezit behoort, zelfstandig verkopen of onderdeel maken van een grotere gebiedsontwikkeling met meerdere beleidsdoelstellingen, op een manier dat de grootste waardecreatie wordt bereikt. Het managen van alle vastgoedobjecten is een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden: beheer van grond en vastgoed, hold/sell-analyses en het benutten van ontwikkelingskansen.

De opleiding Vastgoedeconomie stelt de strategische rol van de Rijksoverheid in gebieds- en vastgoedontwikkeling centraal. Daarmee wordt een basis gelegd voor een gemeenschappelijk denkkader voor alle vastgoeddeskundigen binnen de Rijksoverheid.

De Amsterdam School of Real Estate (ASRE) neemt je mee in het strategisch en economisch verantwoord omgaan met vastgoedvraagstukken. Dit betekent dat je de vastgoedvraagstukken vanuit het perspectief van het Rijk als geheel leert bekijken, met een open oog voor mogelijkheden tot waardecreatie die goed samengaan met het publieke doel. De opleiding is in nauw overleg tussen de RVR en de ASRE tot stand gekomen.

Programma

Het krachtenveld en de actoren | De grond- en gebiedsexploitatie, juridisch, fiscaal en financieel benaderd | Sturen op vastgoed- en maatschappelijke waarde

 

De colleges worden gegeven op vrijdagmiddag bij de ASRE in Amsterdam van 14.00 uur tot 18.00 uur. De eerste collegedag start om 13.00 uur. 

 

Voor wie

De opleiding is toegankelijk voor vastgoedmedewerkers van bij de RVR aangesloten vastgoeddiensten die betrokken zijn bij gebiedsontwikkeling en vastgoedontwikkeling- en/of vastgoedmanagement. 

Voor overige medewerkers van Rijksdiensten, gemeenten en provincies is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Deelname is mogelijk na acceptatie van inschrijving door de RVR. Een verzoek hiertoe kan bij de ASRE worden ingediend door middel van het inschrijfformulier.

 

Alle deelnemers hebben minimaal twee jaar relevante werkervaring en HBO/WO werk- en denkniveau. Kennis van financiële onderbouwing van vastgoedprojecten en berekeningen wordt aanbevolen voor het volgen van deze opleiding. De basisopleiding Vastgoedrekenen reikt deelnemers van ASRE-opleidingen de kennis en kunde om zelf de meeste voorkomende (vastgoed) berekeningen te maken.

 

De bij RVR aangesloten diensten zijn Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat, ministerie van Justitie en Veiligheid, Staatsbosbeheer, Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, ProRail, Nationale Politie.

 

Kosten

De kosten voor deelname van bij de RVR aangesloten vastgoeddiensten worden voor de helft gedragen door het RVR. Voor deelnemers resteert € 1.425,- (inclusief studiemateriaal)

De kosten van deelname voor medewerkers die werkzaam zijn bij niet-RVR organisaties € 2.850,-. Meer informatie over het krijgen van een subsidie? Ga naar het STAP-budget.

 

Inschrijving

Vragen over deze opleiding: John Verhoeven, programma manager Executive Education, telefoon: 06 214 87 393.


Swipe om meer docenten te zien.