vastgoedkennis.nl

  • MSRE - Master of Science in Real Estate

    de masteropleiding met specialisatiekeuze

Master of Science in Real Estate

Je wilt je analytische vaardigheden aanscherpen om zo complexe vastgoed- vraagstukken op te lossen. Je bent op zoek naar een opleiding die past bij jouw kennis en carrière. Je bent toe aan een inspirerende verdieping in de vastgoedkunde.

De combinatie van flexibiliteit en verdieping in de MSRE leidt ertoe dat je een optimaal kennisrendement zult behalen: inhoudelijke diepgang zonder overbodige elementen, aansluitend bij jouw persoonlijke interesses en carrièreperspectief, in een professioneel netwerk van docenten en medestudenten. De basis van de MSRE-opleiding is gelegen in de vakken Marktanalyse en Investeringsanalyse. Je kunt starten met één MSRE-vak en pas daarna besluiten of je wilt doorstuderen voor de gehele Masteropleiding.

Periode
Start februari en september

Collegedag
maandag, dinsdag, woensdag of donderdag
13.00 - 19.00 uur

MSRE docenten

Alumni Association MSRE

De MSRE Alumni Association is een vereniging van en voor afgestudeerden die de tweejarige MSRE opleiding voor vastgoed professionals aan de Amsterdam School of Real Estate hebben afgerond. De Alumni Association, opgericht in 2006, organiseert zowel inhoudelijke als ook netwerkactiviteiten voor haar leden.
Het MSRE alumninetwerk
bestaat uit 566 afgestudeerden.
Waarvan 182 leden lid zijn van de
alumnivereniging MSRE  (MSRE AA) 
Found no item!