Asset Management bij een gemeente

Gepubliceerd op:

Asset Management bij een gemeente

Als asset manager van gemeentelijk vastgoed formuleer je vastgoedbeleid binnen de kaders van gemeentelijk beleid. Waar krijg je als asset manager mee te maken, welke krachten spelen een rol en hoe optimaliseer je de gemeentelijke vastgoedportefeuille? Erwin van Proosdij, Hoofd Vastgoedbedrijf Enschede en gastdocent bij de ASRE vertelt meer over deze interessante positie binnen de gemeentelijke praktijk en over de Executive opleiding Asset Management Gemeentelijk Vastgoed die op 1 november van start gaat.

Wat maakt het werk van asset manager bij een gemeente zo leuk of interessant?
“Asset management bij een gemeente is ontzettend boeiend, omdat je te maken krijgt met allerlei soorten vastgoed en evenzoveel verschillende typen huurders. Je bent werkzaam als vastgoedprofessional en werkt samen met partners in de stad en je collega’s om maatschappelijke doelen te realiseren.”

Met welke actoren/krachten heeft een asset manager te maken binnen de gemeente?
“Als asset manager heb je binnen een gemeente te maken met de extra dimensie die een politiek gestuurde organisatie met zich meebrengt. De politieke verhoudingen in de Raad en in het College van Burgemeester & Wethouders zijn van groot belang op de besluiten die genomen worden. Daarom is het van belang dat de asset manager zijn / haar kennis op een goede manier inzet om die politieke besluitvorming mogelijk te maken. De asset manager maakt het mogelijk dat de vastgoedargumenten, inclusief de effecten op langere termijn, op de bestuurstafel komen en serieus meegewogen worden in de besluitvorming.”

Welke eigenschappen heb je als asset manager gemeentelijk vastgoed eigenlijk nodig om de gemeentelijke vastgoedportefeuille succesvol en overtuigend te beheren/beheersen?
“Een asset manager moet de brug kunnen slaan tussen strategie en operatie, daarbij hoort: politieke en maatschappelijke sensitiviteit, een goed analytisch vermogen, in staat om relaties op alle niveaus binnen en buiten de organisatie te onderhouden en een klantgerichte en klantvriendelijke houding.”

Binnen welke kaders kan een asset manager beslissingen nemen over het aankopen of verkopen van gemeentelijk vastgoed?
“Beslissingen over aan- en verkoop van vastgoed worden genomen door de Gemeenteraad of door het College van Burgemeester en Wethouders. In sommige gevallen is er mandaat verleend aan de ambtelijke directie of het afdelingshoofd. De asset manager zorgt ervoor dat de juiste argumenten op tafel komen om een afweging te maken en een goed besluit te nemen.“

Wat is je visie op maatschappelijk rendement?
“Vastgoed op zichzelf heeft geen maatschappelijk rendement in zich, maar de activiteiten in het vastgoed kunnen wel leiden tot maatschappelijke effecten. Het bepalen van de mate waarin maatschappelijk rendement gerealiseerd wordt is iets dat daarom vooral vanuit de activiteiten bekeken moet worden. Voor monumentale gebouwen kan een uitzondering gemaakt worden op dit uitgangspunt.”

Wat neem je als gastdocent van de ASRE mee uit de praktijk? Wat heb je de studenten naast de inhoud van de opleiding te bieden?
“Als hoofd van Vastgoedbedrijf Enschede neem ik mee uit de praktijk hoe strategisch, tactisch en operationeel vastgoedbeleid tot stand komt en hoe vervolgens de uitvoering gerealiseerd wordt. Ik geef daarnaast een inkijkje in de dynamiek van het gemeentelijk vastgoed en lardeer mijn verhaal met praktijkvoorbeelden. Ook neem ik mijn management ervaringen op het gebied van vastgoed en facilitymanagement in de gezondheidszorg en het onderwijs mee.”

Kun je iets vertellen over de inhoud van de opleiding?
“De opleiding is breed opgezet en laat als zodanig zien dat de asset manager van alle markten thuis moet zijn op het gebied van vastgoedmanagement en beheer. De opleiding helpt om te komen tot stevige, integrale vastgoedadviezen die serieus genomen worden.”

Voor wie is de opleiding Asset Management geschikt en van belang?
“Asset management bestrijkt het gehele gebied van vastgoedmanagement en beheer op tactisch niveau. De opleiding is daarom niet alleen geschikt voor de asset manager die z’n kennis en kunde wil vergroten, maar ook zeer geschikt voor functionarissen die verbreding van kennis willen en / of de doorgroeimogelijkheden willen verbeteren. Denk hierbij aan functies als (verhuur)makelaar, vastgoedadviseur, vastgoedjurist, teamleider onderhoud, adviseur bedrijfsvoering, planeconoom, e.d.”

De opleiding Asset Management Gemeentelijk Vastgoed
Op dinsdag 1 november gaat de Executive opleiding Asset Management Gemeentelijk Vastgoed van start. In zeven middagen krijg je als vastgoedprofessional de benodigde kennis en praktijkvoorbeelden mee die je helpen om een uitstekende vastgoedadviseur te worden binnen de gemeente.

Deel deze post: