Big data en vastgoed

Gepubliceerd op:

ASRE Alumni Avond: Speedcollege big data

Een blik op de toekomst

Welke impact heeft big data op de ruimtelijke planning? Erik Anton de Graaf, docent en onderzoeker bij de ASRE, geeft hierover een speedcollege tijdens de ASRE alumni avond op 5 april waarin Vastgoedontwikkeling centraal staat. Dat big data invloed heeft op de toekomst van vastgoed, laat Erik zien aan de hand van de volgende drie stellingen.

Meld je nu aan voor de ASRE alumni avond op 5 april

Uit de data: Amsterdam gaat London achterna
In Engeland is het greater London waar het geld verdiend wordt en waar het human capital zich concentreert. De rest van Engeland teert op de winsten die in London worden gemaakt. Daarnaast is de stad London een wereldspeler op cultureel en economisch gebied. De consequenties voor de vastgoedmarkt zijn enorm. Wonen in het centrum van London is extreem duur – vastgoed in London is een beleggingsobject- en vastgoedinvesteringen- en ontwikkeling concentreren zich in de hoofdstad.

In Nederland zijn er aanwijzingen dat een soortgelijk scenario zich voltrekt, waarbij human capital, economische ontwikkeling en vastgoedkapitaal zich meer en meer concentreren in een ruimtelijk afgebakend gebied tussen Amsterdam en Eindhoven.

De eigenaar van Big Data is de vastgoedontwikkelaar van de toekomst
Niemand weet meer van de wensen van de woonconsument dan de partijen die inzicht hebben in de data die door de consument wordt geproduceerd. Verplaatsingsgedrag, koopgedrag, media-gedrag, vriendenkringen. Het verdienmodel van deze partijen is nu nog gericht op gerichte reclame (verkopen van data), maar daar zal het niet bij blijven waarschijnlijk. Het is in het belang van deze bedrijven dat consument niet beperkt worden in hun media-interacties.

Concreet: als een data-limiet het kijken naar YouTube in de weg staat, koopt YouTube de data-infrastructuur. Geld is er genoeg. De laatste stap voor deze partijen is het optimaal uitnutten van exclusieve data op persoonsniveau. Wie beter dan Facebook kan de bewoners van een te ontwikkelen studenten-community bij elkaar brengen? Of van een senioren- woongemeenschap? Wie kan het beste een inschatting maken van de zorgkosten per postcode? Of het bestedingspatroon van een doelgroep? Google, Essent, Albert Heijn, Aegon en Ikea in een ontwikkel- en exploitatie consortium. Banken en Telco’s staan buiten spel. Vastgoed is big data.

Bouwen in de stad of het weiland? De data zegt in de stad èn vlak naast de stad.
Als voorschot op de verkiezingen claimden de middelgrote gemeenten en ontwikkelaars al de noodzaak van bouwen in het weiland. Dat is geen geluid uit onverdachte hoek. Gemeenten hebben strategische gronden die op de balans drukken, bouwen in het weiland is eenvoudiger en winstgevender dan in de stad. Maar ook de voorstanders van stedelijk bouwen doen aan wensdenken: er is weinig echte ontwikkelruimte en de stedelijke woonconsumenten beperken zich vooral tot starters en kosmopolieten in de schaarse centrumrandmilieus (die niet uitbreidbaar zijn maar autonoom transformeren).

Over de uitersten bestaat wel duidelijkheid: groen dorps wonen is duur, net al centrumstedelijk. Maar alleen bij een gunstige ligging ten opzicht van werkgelegenheidslocaties en topsteden zijn de tussenmilieus ook gewild. Ondertussen verdwijnt de middenklasse naar de randen van de stedelijke gebieden. Dus niet meer bouwen in Almere, maar meer Leidsche Rijnen? Bouwen aan het London van Nederland?

Over Erik Anton de Graaf
Erik is docent en onderzoeker bij de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en de Amsterdam School of Real Estate (ASRE). Promotie-onderzoek naar dynamiek in stedelijke systemen. Achtergrond in ruimtelijk planvorming (Wageningen) en vastgoed (bouwtechnische bedrijfskunde). Specialisatie in ruimtelijke economie op diverse schaalniveaus. Werkt met landsdekkende data waardoor statistische verbanden kunnen worden blootgelegd binnen Nederland.

Uit het onderzoek komt nadrukkelijk de samenhang naar voren tussen de ontwikkeling in regionale economische structuur, de beschikbare hoeveelheid banen binnen forensafstand, de samenstelling van de bevolking en de vastgoedwaarde. Deze samenhang lijkt de toekomstige lokale en regionale ontwikkeling sterk in te kaderen, en daarmee de ontwikkelingen in de vastgoedmarkt.

ASRE alumni avond
Op woensdag 5 april organiseert de ASRE een alumni avond met als thema Vastgoedontwikkeling. Een gevarieerd programma met speedcolleges, wetenschapsseminars en innovatieve alumnicases. Voor deelname aan deze avond krijg je 3 PE punten.

>> Inschrijven

Deel deze post: