De Vastgoedlezing 2019

Gepubliceerd op:

Klimaatgezant: ‘Vastgoedsector, kies het juiste zoomniveau’

Mondiale klimaatafspraken hebben direct gevolgen voor het handelen van partijen in de vastgoedsector, stelde de Nederlandse klimaatgezant Marcel Beukeboom tijdens de Vastgoedlezing 2019.

Beukeboom gaf ondernemers in de vastgoedsector drie adviezen. Zo adviseert hij vastgoedondernemers te kijken op het juiste ‘zoom’-niveau. ‘Kijk niet alleen naar de taak waarvoor je gevraagd bent, maar zoom uit naar de bredere context. Schroom niet ongevraagd duurzaamheidsadvies te geven of opdrachten die niet duurzaam zijn te weigeren.’ Hanteer bij alles het perspectief op langere termijn, adviseert Beukeboom. ‘Denk aan een school die zijn tl-lampen niet wil vervangen, omdat de financiering per jaar wordt vastgesteld. Ook al is de business case na vijf jaar winstgevend. Of denk aan de keuze voor een bouwlocatie waarvan nu al bekend is dat die over dertig jaar kwetsbaar zal zijn voor overstromingen.’
Als laatste draagt Beukeboom de vastgoedsector op focus te houden op de eigen rol. ‘Klimaatverandering doet gekke dingen met de mens’, constateert Beukeboom. ‘Zo zijn er ineens heel veel klimaatdeskundigen bijgekomen die in praatprogramma’s de meest verwarrende theorieën mogen ontvouwen. Omgekeerd laten klimaatwetenschappers zich verleiden tot beleidsuitspraken of consultancywerk. Door de eigen kennis en expertise toe te passen op de nieuwe realiteit komen wij het verst.’

Klimaatgezant
Marcel Beukeboom is Nederlands Klimaatgezant sinds oktober 2016. Als thematisch ambassadeur vertegenwoordigt hij Nederland tijdens internationale bijeenkomsten waar over klimaat gesproken wordt. Dat gebeurt binnen de Verenigde Naties, de omgeving waarbinnen gewerkt wordt aan uitvoering van de Overeenkomst van Parijs en steeds meer op andere plaatsen, zoals de G20, het forum waarvoor Nederland de afgelopen drie jaar werd uitgenodigd.

Vastgoedlezing
Jaarlijks biedt de Amsterdam School of Real Estate (ASRE) een erkende deskundige de mogelijkheid zijn of haar visie te geven op de maatschappelijke betekenis van een vastgoedvraagstuk. De Vastgoedlezing beoogt theorie en praktijk dichter bij elkaar te brengen. Uitgangspunt is een onafhankelijke analyse, vrij van belangenbehartiging of politieke doeleinden, maar mèt maatschappelijke relevantie.

Download hier de publicatie.

Deel deze post: