Digitaal onderwijs geen vervanging voor collegezaal

Gepubliceerd op:

De onderlinge uitwisseling van ideeën in de collegebanken door studenten valt niet te digitaliseren. Dat bewijst volgens directeur Leo Uittenbogaard van de Amsterdam School of Real Estate (ASRE) deze periode waarin door de corona-uitbraak al het groepsonderwijs wordt uitgesteld.

“Alles wat wij digitaal kunnen doen, gebeurt inmiddels op afstand. Alles wat op afstand onmogelijk is, stellen wij uit tot na het einde van de corona-maatregelen”, vertelt ASRE-directeur Leo Uittenbogaard. Bij dat laatste gaat het vooral om de opdrachten die studenten in groepen uitvoeren. De snelle overgang naar onderwijs op afstand heeft hem verrast. “Wij hebben in één maand voor elkaar gekregen, waar we anders een jaar over hadden gedaan.”

Uittenbogaard is blij verrast door de bezieling onder docenten en studenten. “Het digitale onderwijs is nieuw en kost daardoor meer tijd, vooral in de voorbereiding door de docent. Maar ook studenten tonen commitment. Slechts een enkeling heeft besloten de studie on hold te zetten en volgend studiejaar weer op te pakken.” Daar heeft overigens Uittenbogaard alle begrip voor. “Er zijn mensen die rechtstreeks met de gevolgen van het virus te maken hebben. Met hen leven wij natuurlijk mee.”

Groepsonderwijs is onvervangbaar
Zal er na het einde van de noodmaatregelen iets blijven hangen van het onderwijs op afstand? “Ik wil niet arrogant zijn, maar deze periode bevestigt wel wat wij al dachten: de toepassing van feitelijke kennis in casussen die studenten in groepen uitwerken is onvervangbaar, zoals ook het 70:20:10-ontwikkelingsmodel van Lombardo en Eichinger stelt. Dat vormt de hoofdmoot van wat wij onze studenten bieden. De vrees dat groepsonderwijs wordt verdrongen door digitaal onderwijs op afstand, blijkt onterecht. Studenten staan te trappelen als veulens bij de wei om elkaar weer te zien en samen aan de slag te gaan.”

Een deel van technologische hulpmiddelen zal een plekje in het curriculum behouden, verwacht Uittenbogaard. “Software als Microsoft Teams en Big Blue Button blijkt handig in de communicatie met studenten, bijvoorbeeld bij het voorbereiden van sessies in de collegezaal. Dat zullen wij wel blijven gebruiken. In onze toekomstvisie neemt het aantal college-uren niet af. Wel zullen studenten in plaats van kennis uit dikke boeken, die steeds meer online opzuigen.”

Mediatheek met 1.500 vastgoedvideo’s
Voor 2023 wilde de ASRE beschikken over een mediatheek met zo’n 1.500 tot 2.000 video’s van tien tot vijftien minuten elk, waarin steeds een deelonderwerp uit de vastgoedkunde wordt uitgelegd. “Die video’s zullen voor een groot deel studenten de feitelijke kennis bieden. Het produceren van die video’s heeft nu een versnelling gekregen. Dat kun je wel zien als een voordeel van deze moeilijke periode.”

Auteur
Leo Uittenbogaard, directeur bij de Amsterdam School of Real Estate (ASRE)

Deel deze post: