Graduation Day MRE 10 november 2016

Gepubliceerd op:

Groepsfoto MRE 2016

Op donderdag 10 november 2016 behaalden 21 MRE-afgestudeerden hun mastergraad aan de Amsterdam School of Real Estate. De feestelijke plechtigheid vond plaats in de Oude Lutherse Kerk te Amsterdam. Uit handen van prof. dr. P. van Gool FRICS, Bijzonder Hoogleraar Vastgoedeconomie ASRE, namen de Masters of Real Estate hun diploma in ontvangst. Hieronder zie je wie dit waren en waar zij hun scriptie over schreven.

Achterste rij (van links naar rechts)

student werkgever scriptie
Klaas-Hendrik Meijer International Campus Wat zijn de werkelijke Unique Selling Points van Nederlandse non-listed woningfondsen?
Bouke Molenkamp Eigen Haard Placemaking ‘Je gaat het pas zien als je het doorhebt’
Laurens Poesiat PSVA Het bouwproces nader beschouwd. Onderzoek naar een (her)ordening van het bouwproces, gebaseerd op de moderne sociotechniek, ter bestrijding van faalkosten.
Sander van Welie Syntrus Achmea Real Estate & Finance Van faillissement naar waardeontwikkeling. Een onderzoek naar het effect van faillissementen op de ontwikkeling van de markthuurwaarde van winkelvastgoed.
Marco Beekman Vestia ‘Reken je niet rijk!’ Een verkenning naar meer inzicht en transparantie in de corporatiesector.
Matthijs Brouwer Syntrus Achmea Real Estate & Finance “Beleggingsindex voor het middensegment. Het in kaart brengen van de woningbehoefte voor het middensegment, waar de behoefte het hoogst is en waar er tekort is aan beleggingen in dit segment.”
Michael de Waal Woonstad Rotterdam “Optiewaarde van grondposities van corporaties. Waarde van keuzevrijheid bij (her)ontwikkelen op eigen grond.”
Jorn Thoomes JLL De hervorming van de woningmarkt. Een waardestijging voor beleggers?


Middelste rij (van links naar rechts)

student werkgever scriptie
Maarten Valk BPD Ontwikkeling “Vertrouwen, vertrouwen, vertrouwen!” Onderzoek naar de passendheid van succesfactoren van binnenstedelijke gebiedsontwikkeling.
René Lolkema Habion De invloed van de bestemming op de waarde van woonzorgvastgoed. Verkennend onderzoek naar het verband tussen waarde en flexibiliteit.
Peter Hagedoorn Familie Office Ruimtelijk erfgoedbeleid in transitie. Onderzoek naar de facilitat(iefact)or Modernisering Monumentenzorg bezien vanuit professionele, commerciële, ontwikkelende marktpartijen.
Reinier Wijnands Blokker Holding Criteria voor de keuze van de optimale winkellocatie.
Quintijn Stok Kroonenberg Groep “Parkeren in binnensteden”. Goed parkeren in de binnensteden, hoeveel invloed heeft het op het functioneren van de binnensteden? Een toetsend onderzoek naar de relatie tussen parkeren en kernwinkelgebied.
Steffen Smit Havenbedrijf Amsterdam Doelgroepenstrategie het middel tegen leegstand? Een onderzoek naar de relatie tussen het hanteren van een doelgroepen-strategie op de kantorenmarkt en leegstand.
Arnold de Bue JLL Contante waarde cashflow en restwaarde – Een onderzoek naar de restwaarden van secundair kantorenvastgoed in Nederland –


Voorste rij (van links naar rechts)

student werkgever scriptie
Jimmy Feitz Vestia Een onderzoek naar de wijze waarop corporaties een verkoopbeslissing nemen.
Susanne Overes Belastingdienst Economisch waarderen van vastgoed — de ontbrekende schakel toegevoegd? Aanknopingspunten voor een bestendig economisch waardebegrip voor vastgoedinvesteringen.
Silvia Dominguez Sainza Slangen Advocaten Hybride overeekomsten in het hotelvastgoed.
Clarinca van Veelen PwC Belastingadviseurs “In wezen nieuwbouw aan vernieuwing toe? Een onderzoek naar mogelijke criteria voor de vaststelling wanneer er een nieuwe onroerende zaak voor de heffing van de omzetbelasting wordt vervaardigd.”
Sven Waalwijk SW Real Estate Management Revolutie in supermarktland. De effecten van online op supermarktvastgoed.
Maarten Fronik Ortec Finance De onzekere toekomstige marktwaarde. Een verkennend onderzoek naar de mate van onzekerheid van de toekomstige marktwaarde.

Op www.vastgoedbibliotheek.nl vind je alle afstudeerscripties. Zoek op ‘scripties’ of op achternaam auteur.

Deel deze post: