Ik was echt terug in de collegebanken

Gepubliceerd op:

Controller Jelle Beernink van het Rijksvastgoedbedrijf en financieel beleidsadviseur Edwin Valk van het ministerie van Justitie en Veiligheid volgden beiden de opleiding Vastgoedeconomie Rijksoverheid aan de ASRE. Waarom eigenlijk? En wat staken zij ervan op? 

Wat doen jullie voor werk? 
Beernink: Ik ben als business controller binnen het Rijksvastgoedbedrijf bezig met het koppelen van bestuurlijke en politieke doelstellingen aan de uitvoering. In de praktijk betekent dat veel adviseren, aanschuiven bij vergaderingen. Op dit moment gaat het veel over agrarische grond, pachtboerderijen en plannen die daarvoor inde maak zijn. Ik beoordeel ook businesscases.

ValkIk werk binnen het ministerie bij een directie waar van oudsher huisvestingsprojecten op het justitiële domein worden uitgevoerd vanuit gedelegeerd opdrachtgeverschap. Zo was ik betrokken bij de Haagse huisvesting van Eurojust, de Europese organisatie die strijdt tegen grensoverschrijdende criminaliteit en terrorisme. Ik werk nu aan het vergroten van de uitwisselbaarheid van huisvestingDe uitdaging zit erin dat veel diensten binnen justitie en de vluchtelingenketen een hoge mate van autonomie hebben, door hun veelal zeer specifieke primaire proces. Hoe laat je in die situatie de huisvesting zo goed mogelijk op elkaar aansluiten?

Waarom kozen jullie voor Vastgoedeconomie? 
ValkIn mijn werk is het Rijksvastgoedbedrijf in 95 procent van de gevallen de inkopende partij. Ik zit zelf aan de vraag- en opdrachtgevende zijde en treed op als mediator als er frictie ontstaat met de gebruiker. Ik koos deze opleiding om meer begrip te hebben van de afwegingen die binnen het Rijksvastgoedbedrijf en breder binnen het vastgoed worden gemaakt.

BeerninkAls econoom kan ik mijn werk als controller prima doen, maar ik wilde graag meer van het primaire proces begrijpen. Ik hoef niet zelf het werk te kunnen doen, maar wil wel op hoofdlijnen alle facetten van de vastgoedwereld snappen. Die link heb ik nu gelegd.

Wat waren eyeopeners? 
Valk: Hoe boeiend het vakgebied in z’n volle breedte is en hoe bevlogen de gastdocenten erover spraken. Mijn werkzaamheden bestrijken slechts een deel daarvan. Maar als je dan ziet hoeveel veranderingen in de omgeving van invloed zijn op de waarde van een vastgoedobject.

Beernink:Voor mij waren het de uitzonderingen op de economische theorieën, die niet altijd blijken op te gaan voor de vastgoedmarkt. Ik had écht het gevoel terug te zijn in de collegebanken. Een andere ontdekking was leegstandbeheer. Als controller zag ik alleen de kosten, dus ik dacht vaak: draai die gaskraan zo snel mogelijk dicht. Maar met placemakers kun je de waarde van het pand behouden of zelfs verhogen. Dat zag ik eerder nooit in een kostenbatenanalyse.

Wat zijn jullie anders gaan doen?
Beernink: Ik heb een bredere kijk op vastgoed gekregen, ik beoordeel businesscases nu op meer dan alleen de financiële cijfers. Als controller kijk ik nog steeds naar de kwantitatieve analyse. Maar met de juiste onderbouwing kan ik positief adviseren bij een financieel suboptimale uitkomst, als die op andere vlakken méér oplevert

ValkIk ben niets anders gaan doen, maar wel anders gaan denken. Ik heb een groter besef gekregen van de maatschappelijke belangen die meespelen in het werk van het Rijksvastgoedbedrijf.

Deel deze post: