Prijs kantoor en bedrijfsruimte stijgt, winkel blijft achter

Gepubliceerd op:

Prijsindex voor Commercieel Vastgoed

Prijzen kantoren en bedrijfsruimten blijven flink stijgen, die van winkels blijven achter.

In de eerste helft van 2018 zijn de prijzen van bedrijfsruimten en kantoren met respectievelijk bijna 7 procent en 5 procent gestegen ten opzichte van 2017. De prijzen van winkelruimten groeien weliswaar weer (met bijna 2 procent), maar blijven achter bij de andere twee segmenten. Dit blijkt uit onderzoek van de Amsterdam School of Real Estate (ASRE) op basis van cijfers van NVM Business, Strabo en StiVAD.

Prijsindex voor Commercieel Vastgoed

De koopprijzen van bedrijfsruimten en kantoren blijven stijgen. In de eerste helft van 2018 zijn ze ten opzichte van 2017 gestegen met 6,7 procent (bedrijfsruimten) en 5,0 procent (kantoren). Daarmee zijn beide aanbeland op het niveau van de jaren 2001-2002. Ook winkelprijzen stijgen voorzichtig weer, na de daling in 2017, maar zitten nog op een niveau dat onder dat van het jaar 2000 (het basisjaar van de index) ligt.

Opvallend is dat de prijzen van winkelruimten zijn gedaald (met 5,1%) ten opzichte van 2016, terwijl de voorlopige cijfers in de eerste helft van het jaar nog op een voorzichtige stijging duidden. Het lijkt erop dat het vertrouwen in de winkelmarkt afneemt. Deze bevinding wordt ondersteund door een nog altijd relatief hoog gemiddeld leegstandspercentage (1) , met name door de faillissementen van een aantal grote winkelketens in recente jaren zoals V&D, Miss Etam, Schoenenreus, House of Shoes, MS Mode, Mitra en McGregor. En het wordt ondersteund door een afnemende planvoorraad voor nieuwe winkels (2).

Prijsontwikkelingen vergeleken met de koopwoningmarkt

Om de prijsontwikkeling van commercieel vastgoed beter te kunnen duiden, hebben we die afgezet tegen die van koopwoningen. Zowel qua groei – de prijs van koopwoningen groeide in de eerste helft van 2018 met ongeveer 11 procent – als qua niveau blijft commercieel vastgoed (ver) achter. Daar waar de gemiddelde woningprijs inmiddels de pre-crisispiek van 2007 ruim overstijgt, komt die van commercieel vastgoed nog niet boven het niveau van 2002 uit.


Technische toelichting

Deze prijsindex is geconstrueerd door de Amsterdam School of Real Estate (ASRE) op verzoek van, en medegefinancierd door, NVM Business. Andere financier is de ASRE. De data zijn afkomstig van NVM Business, Strabo en StiVAD.

Het betreft hier een zogenoemde hedonische prijsindex. Voor meer informatie over de methodologie en de totstandkoming van de index verwijzen we u naar dit achtergronddocument: Naar een prijsindex voor commercieel vastgoed. En naar deze methodische aanvulling: Methodische toelichting.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Edwin Buitelaar (ASRE), 06 46 93 46 30 of e.buitelaar@asre.nl.


Deel deze post: