Moeilijke marktomstandigheden scherpen de geest

Gepubliceerd op:

Vastgoedprofessionals die efficiënt nieuwe kennis willen opdoen voor een volgende carrièrestap zijn bij de Amsterdam School of Real Estate aan het juiste adres, vertelt directeur Leo Uittenbogaard van de Amsterdam School of Real Estate. “De afkoelende economie creëert ruimte voor vernieuwingen. Een mooi moment om aan een studie te beginnen.”

Moeilijke marktomstandigheden bieden inhoudelijke uitdagingen

Het is een uitdagende tijd voor de vastgoedsector, ziet ASRE-directeur Leo Uittenbogaard. “Voorspellen hoe de sector zich zal ontwikkelen is bijna onmogelijk geworden.”Hij wijst op de macro-economische verschuivingen als oplopende bouwkosten, rente en inflatie, maar ook de invloed van geopolitieke ontwikkelingen, tekorten op de arbeidsmarkt en nieuw overheidsbeleid op het gebied van duurzaamheid en betaalbaarheid van huurwoningen. “We leren onze studenten al jaren dat investerings-en marktanalyse geen exacte wetenschap meer is, je kunt analyses alleen nog baseren op scenario’s. Wij leren onze studenten denken in bandbreedtes.”

Moeilijke marktomstandigheden bieden mooie inhoudelijke uitdagingen, vindt Uittenbogaard. “Ze scherpen de geest. Het leidt tot nieuwe vragen in onze collegezalen. Hoe gaan we om met de stapeling van grote opgaven als duurzaamheid, de energietransitie, klimaatverandering in combinatie met het vraagstuk van betaalbaarheid? Wat kunnen corporaties betekenen voor de leefbaarheid in wijken?” In een periode van een afkoelende economie is het op veel kantoren in de vastgoedsector wat rustiger, wat professionals de ruimte biedt voorhet zoeken naar vernieuwingen. “Dat zijn de momenten om aan een studie te beginnen”, weet Uittenbogaard.

Nieuw jargon

Nieuwe ontwikkelingen vragen om nieuw jargon. Bij de ASRE zijn de nieuwe kreten “studieroute” en “studieplan”. Het kennisinstituut voor de vastgoedsector heeft de afgelopen jaren de vakkennis waaraan bij professionals behoefte is ondergebracht in handzame modules, die onderling naadloos op elkaar aansluiten. Uittenbogaard: “Daarmee bieden wij mogelijkheden voor maatwerk voor organisaties én individuele vastgoedprofessionals.”

Voor organisaties biedt de ASRE de mogelijkheid om specifieke studieroutes voor medewerkers samen te stellen. Zulke routes zijn er bijvoorbeeld voor de gemeenten verenigd in de Metropoolregio Amsterdam of de aankomende taxateurs die willen instromen in het meester-gezeltraject van het NRVT. “Hiermee kunnen wij inprincipe elke organisatie in de vastgoedsector bedienen die zijn personeel wil klaarstomen voor een verschuiving in taken, een nieuwe strategische koers of andere nieuwe ontwikkelingen.”
Ook voor individuele vastgoedprofessionals staat destudieadviseur van de ASRE klaar als zij zich met nieuwe kennis willen voorbereiden op een volgende carrièrestap. “Zij helpt studenten hun studieplan af te stemmen op de loopbaanpaden die vastgoedprofessionals voorzichzelf zien.”

Maatschappelijke waarde

Bijzondere aandacht schenkt de ASRE dit jaar aan het opleidingsprogramma voor assetmanagers. “Of je nu in het commerciële vastgoed werkt of bij een corporatie,er wordt in alle sectoren meer gestuurd op een combinatie van maatschappelijke, ecologische en financiëlewaarde. In de opleiding komt dan ook meer aandacht voor het combineren van deze doelen, die soms op het eerste gezicht tegenstrijdig lijken.” Deze opleidingen worden bovendien compacter, door handig gebruik te maken van de kennis die binnen het opleidingsprogramma van ASRE online voor handen is.

Efficiënt studeren

Het complete palet aan vastgoedkennis binnen de zogeheten blended courses van ASRE online maakt studeren voor vastgoedprofessionals zeer efficiënt. De kennissprong waarvoor je in een ver verleden minimaal een jaar in de collegebanken moest zitten, wordt nu door thuisstudie in een fractie van die tijd opgedaan. Een afsluitende sessie in huis bij de ASRE aan het IJ maakt wel nog steevast deel uit van elke cursus. Zo leer je niet alleen van de stof, maar ook van je medestudenten, met wie je bijvoorbeeld een afrondende casus uitwerkt.

Nieuwe kennis en vaardigheden

De ASRE staat als een huis, stelt Uittenbogaard. Toch blijft hij mogelijkheden zien het huis verder uit te breiden,bijvoorbeeld met compacte, verdiepende opleidingenvan zo’n vier dagdelen gericht op de masteralumni van de ASRE. “Dit zijn bijvoorbeeld onze Master Challenges waarin onderzoek en onderwijs hand in hand gaan en wij het gebied verkennen tussen bestaande en nieuwekennis.”
Ook ziet hij nog ruimte voor de ASRE om zich verder te verbreden om vastgoedprofessionals nieuwe kennis en vaardigheden bij te brengen. “Denk aan kennis over het bouwen van veerkrachtige wijken, een business case over de verduurzaming van woningcomplexen en persoonlijke vaardigheden die je nodig hebt om staande te blijven binnen zeer complexe ontwikkelprocessen.”

Een goed voornemen voor het komende jaar is het regelmatig organiseren van zogeheten Industry Seminars.“Daarin brengen de research fellows van de ASRE samen met andere specialisten beslissers uit het vastgoed bedrijfsleven samen rond een onderwerp, om gezamenlijk kennis te vertalen in relevante toepassingen in de praktijk. Net als bij de Master Challenges staat hier de zoektocht centraal naar oplossingen voor complexe vraagstukken waarmee professionals te kampen hebben.”

Naar brochure 2023-2024

Deel deze post: