Nieuwe lichting MSRE-studenten in 2018 afgestudeerd

Gepubliceerd op:

Negentien MSRE-studenten kregen op 31 mei 2018 in de Oude Lutherse kerk in Amsterdam hun diploma uit handen van bijzonder hoogleraar Vastgoedeconomie Peter van Gool van de ASRE.

De MSRE-opleiding is het specialistische Masterprogramma van de Amsterdam School of Real Estate (ASRE). Naast de MSRE-opleiding heeft de ASRE een divers aanbod van professionele opleidingen op het gebied van vastgoedkunde. De Amsterdam School of Real Estate scriptiejaarprijs voor de MSRE-opleiding werd toegewezen aan Christian van der Blonk voor zijn scriptie: Flexibiliteit gewaardeerd. De waarde van functieflexibiliteit van de stedelijke plint.

De ASRE feliciteert alle afgestudeerden hartelijk met het behaalde diploma en wenst hen veel succes met hun toekomstige carrière.

De MSRE-afgestudeerden van voorjaar 2018 zijn:

Achterste rij (van links naar rechts)
student werkgever scriptie
Sofie Woldring Deloitte Real Estate & Partnerships Economische impact Gebiedsontwikkeling. Een ontwerpend onderzoek om de economische effecten van gebiedsontwikkelingen inzichtelijk te maken
Johannes van Ussel Deloitte De verandering van de winkelstructuur. Een onderzoek naar de verandering van de hiërarchie in de winkelstructuur in de Randstad en in welke mate zijn deze het effect van te toegenomen e-commerce
Christian van der Blonk Stadkwadraat BV Flexibiliteit gewaardeerd. De waarde van functieflexibiliteit van de stedelijke plint
Sijmen Adema Taxatieteam bv Is door middel van de residuele waarderingsmethode de marktwaarde van een ligplaats voor woonboten in Friesland vast te stellen?
Dirk Bekkers NN Investment Partners De invloed van financiering op huizenmarkt-bubbles in Nederland
Tijmen Hamerslag AM bv Faciliteren vóór investeren. Onderzoek naar de voorwaarden van een toekomstbestendig ontwikkelperspectief als kader bij binnenstedelijke
Bert-Jan Akkermans Rijksvastgoedbedrijf De waarde van taxaties bij beperkt courant vastgoed. Een onderzoek naar de mate van nauwkeurigheid bij het waarderen van het vastgoed van de Rijksoverheid ten behoeve van de verwachte verkoopopbrengst
Renske Miedema Miedema Makelaardij Van symptoombestrijding naar systeemverandering. Een verkennend onderzoek naar de toepassing van een flexibel winkelconcept in winkelcentra
Michiel Smits CBRE B.V. Merkmeerwaarde. World Trade Center als waarde factor
Voorste rij (van links naar rechts)
student werkgever scriptie
Bas Pijl Ministerie van Financiën De waardeonderbouwing van taxaties bedrijfsmatig vastgoed. Een kritische evaluatie
Annemarie de Jong Annemarie de Jong Vastgoed “Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars” is waardevernietiging
Martijn Peters Defensie Vastgoed Management Van Corporate Real Estate naar huurderscollectief? Een strategische keuze voor operationeel Defensie vastgoed, pijler voor toekomstbestendige inzet en toegevoegde waarden
Iris van de Beek HB Capital Het effect van online winkelen op de vraag naar fysieke winkelruimte in de Randstad. Impact op verschillende branches en verzorgingsgebieden in de Randstad
Jos Geurtjens Kroonenberg Groep De stad is halfleeg, maar is het glas halfvol? Een onderzoek naar de oorzaken en oplossingen van winkelleegstand binnen een middelgrote stad in Nederland
Wim Verstappen Wonen Limburg De markthuur van een sociale huurwoning. Een onderzoek naar waardebepalende locatiefactoren
Mark Geurtsen AMVEST Development BV Beleggers, huurwoningen en de locatietheorie. De invloed van locatie op de huurprijs
Patrice Broersma – Lukken Elkien Effect van wet- en regelgeving op prestaties van de corporatiesector. Onderzoek naar impact van kabinetsmaatregelen tussen 2012 en 2016 op de efficiëntie, effectiviteit en maatschappelijke bijdrage van woningcorporaties
Niet op de foto
Willem Heineke CBRE Valuation & Advisory Services Energielabels en de huurprijs van kantoren in Nederland. Een onderzoek naar de invloed van energiezuinigheid op de huurprijs van kantoren en de vraag in hoeverre locatie hierin een rol speelt
Peter van Marle Syntrus Achmea Real Estate & Finance Focus or Hocus Pocus? Is it worthwile to invest in focused private real estate funds, or is this just an illusion?
Op deze ASRE-website vind je alle afstudeerscripties. Zoek op ‘scripties’ of op achternaam auteur.

Deel deze post: