dr. ir. Gert-Joost Peek MRICS

Duurzame gebiedsontwikkeling en urbanisatie

Hoe moet het proces van stedelijke ontwikkeling veranderen om investeringen meervoudig te laten presteren, opdat deze beantwoorden aan de uitdagingen die de huidige tijd van transitie ons biedt?

Met het fellowship beoog ik via onderwijs, publicaties over onderzoeksresultaten en opinievorming alle actoren betrokken bij gebiedsontwikkeling te stimuleren hun (investerings)beslissingen te richten op het realiseren van meervoudige prestaties.

Deze meervoudige ontstaat wanneer er naast de primaire prestatie, zoals een terugkerende cashflow uit ruimtegebruik, bewust wordt gestuurd op koppelkansen. In deze tijden van transitie is een enkelvoudige prestatie niet voldoende. Oplossingen moeten ook bijdragen aan de opgaven van klimaatverandering, circulaire economie en sociale cohesie.

Het realiseren van ruimtelijke oplossingen die meervoudig presenteren vraagt om een principieel andere houding ten opzichte van complexiteit. In plaats van versimpelen en reduceren, moeten we leren omgaan met de complexiteit van opgaven. Nieuwe rolneming van actoren en nieuwe vormen van samenwerking maken het mogelijk om juist de meerwaarde van complexiteit te benutten. Dramaturgische methoden kunnen hierbij helpen. Deze helpen om te leren de natuur en artefacten niet meer te beschouwen van als willoze middelen, die we zomaar ten behoeve van onze behoeften kunnen inzetten, maar eerder als actanten, waarmee we wederzijdse respectvolle relatie dienen aan te gaan.

Vanuit deze onderzoeksvisie werk ik de komende tijd aan de opgaven van 1) het tot ontwikkeling brengen van verontreinigde locaties en 2) het professionaliseren van bedrijfsmatig vastgoed als vastgoedsector.

Profiel

Gert-Joost Peek is al sinds 2009 ASRE-docent en was sinds 2011 werkzaam als fellow ‘Ruimtelijke procesorganisatie’ bij de ASRE, een rol die hij sinds 2015 combineerde met die van programmamaker Vastgoed- en Gebiedsontwikkeling. Peek is daarnaast lector ‘Gebiedsontwikkeling en Transitiemanagement’ aan de Hogeschool Rotterdam. Hij promoveerde aan de TU Delft en werkte eerder bij adviesbureau Fakton en vastgoedontwikkelaar ING Real Estate Development.