dr. Martijn Dröes

Stedelijke economie en Vastgoedwaardering

Martijn Droes

Wat is het effect van de verduurzaming op de waarde van vastgoed en hoe blijven steden toegankelijk voor iedereen en wie financiert dat? Aan de ene kant moet alles groener, bouwen we windmolens en zonneparken, maar zijn de lusten en lasten wel eerlijk verdeeld? Met het fellowship beoog ik middels onderzoek en onderwijs vastgoedprofessionals inzicht en tools te verschaffen om hedendaagse stedelijke economische ontwikkelingen, met name gerelateerd aan vastgoedwaardering, beter te begrijpen en te analyseren. Daarbij ligt mijn focus op een sterk kwantitatieve onderbouwing.

Vastgoed is een van de grootste asset classes naast aandelen en obligaties. Het goed kunnen meten van de waarde, opbrengsten en risico’s is daarmee van groot belang voor investeerders, huishoudens en beleidsmakers. Omdat de gegevens over waarde en opbrengsten van vastgoed vaak versnippert zijn, is samenwerking met verschillende vastgoedpartijen zoals vertegenwoordigd onder de ASRE-studenten essentieel.

Het doel van mijn onderzoek is om opinievormend te werken, de discussie aan te gaan, omtrent vraagstukken gerelateerd aan duurzame energie, vastgoedontwikkeling, migratie, en woningprijzen. Mijn onderzoek is gepubliceerd in toonaangevende internationale tijdschriften als Journal of Urban Economics (windmolens en woningprijzen) en Journal of Economic Geography (asielzoekerscentra en woningprijzen) en ben daarnaast referent voor wetenschappelijke bladen, waaronder Nature (Sustainability). Mijn expertise ligt op het vastleggen van externe effecten op woningprijzen en de betalingsbereidheid van huishoudens. De betalingsbereidheid voor verschillende stedelijke ontwikkelingen is essentiële input voor beleidsmakers, maar ook voor bedrijven.

Daarbij beoog ik naast het verklaren van dit soort vraagstukken via statistische methoden, ook qua onderzoek en onderwijs het voorspellen (forecasting) van aan vastgoed gerelateerde ontwikkelingen en waarden verder te ontwikkelen. Het is als vastgoedprofessional essentieel vooruit te kijken en inzicht te hebben in technieken voor het voorspellen van ontwikkelingen.

“Vastgoedprofessionals moeten hedendaagse stedelijke economische ontwikkelingen niet langer verklaren, maar gaan voorspellen”

Profiel

Martijn Dröes is docent aan de Amsterdam School of Real Estate en universitair docent aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerde in 2011 op het onderwerp ‘Prijsrisico van het eigenwoningbezit in Nederland’.